“Początek w Platerowie”

W dniach 4 - 6 grudnia 2019r. w Platerowie odbyło się pierwsze spotkanie (mobilność) The Short-Term Joint Staff Training Events Programu Erasmus +  w ramach projektu „I Will Be In Business World”.

 

 „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

 

A.Z.Z.

fot. M. Daszko