“Współpraca”

W czasie zimowego (grudzień 2019) pobytu zagranicznych nauczycieli z Grecji, Turcji, Portugalii i Rumunii na nadbużańskiej ziemi w ramach projektu „I Will Be In Business World”  (Program Erasmus +) realizowanego przez ZPO w Platerowie, organizatorzy spotkania skupili się na pokazaniu Gościom naszej przedsiębiorczości i biznesu, historii i kultury, tradycji i edukacji. A tłem do wszystkich działań była podlaska gościnność.

I tradycyjnie w realizacji działań kulturowych pomogła „Pasieka”.

 

 „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

 

A.Z.Z.

fot. M. Daszko