„ …od tej pieśni nagle zrobiło się jaśniej”

Chór z Platerowa włączył się w obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 11 listopada wystąpił w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie.

Zaprezentowane zostały pieśni patriotyczne, wśród których znalazły się: „Cześć polskiej ziemi, cześć!” Feliksa Frankowskiego, „Chorał” Józefa Nikorowicza i poety Kornela Ujejskiego, pieśń I Brygady Legionów Polskich oraz „Piechota". Oprawę słowną zapewnił Kacper Harasimiuk, cytując fragmenty z życiorysu Józefa Piłsudskiego.

A.Z.Z.

fot. zasoby parafii