„ Ilustracje do legend”

Współpracująca ze stowarzyszeniem szkoła w Platerowie zrealizowała działanie „Historia w miejscach zaklęta”.

Działanie zostało wpisane do kalendarza wydarzeń realizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2O2O.

 

A. Agapow

A.Z.Z.

zdjęcia: Daniel Ludwiczuk