„ O kontrabasie, sukienkach i trzewikach”

Oczywiście, można przez ćwierć wieku grać na tym samym kontrabasie i nie oczekiwać od rodziny i sponsorów dofinansowania na zakup nowego instrumentu. Można przez lata występować w jednych trzewikach i (chociaż to sprzeczne z naturą większości kobiet), w tej samej sukience na kilku uroczystościach.

 Można, ale jeśli trafia się okazja odświeżenia garderoby i doposażenia sprzętu, czyż nie skorzystać z niej?

Okazją był konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, do którego przystąpiło Nadbużańskie Stowarzyszenie  Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”. W ramach dobrze napisanego przez zespół: Maria Daszko i Grzegorz Szymanek projektu Zespół „Pasieka” wzbogacił się o nowe instrumenty, porządne nagłośnienie oraz buty i koszule. A panie z chóru gminnego od teraz będą występowały w sukniach uszytych „na miarę”. 

Operacja pn. „Wyposażenie Zespołu Pieśni i Tańca Pasieka i chóru w instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy i stroje” mająca na celu „Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie Zespołu Pieśni i Tańca Pasieka oraz chóru w instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy i stroje” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 55586,60 zł, w tym ze środków EFRROW 50000,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

A.Z.Z.

fot. M. Szysz