„A skądże to”?

Z Platerowa, w ramach lipcowej akcji poszukiwania pozostałości kolei warszawsko-petersburskiej, „po torach” dotarliśmy do dawnej stacji Primordy i do samych Siedlec. 

W dworcach, koszarkach i odnalezionych z trudem na tyłach budynków czy pośród krzaczastej zieleni: wieżach ciśnień - szukaliśmy elementów wspólnych dla wszystkich obiektów należących do linii siedlecko-połockiej.

Działanie pt.„Rozpowszechnianie wiedzy o polsko - rosyjskim dziedzictwie kulturowym. Kolej Warszawsko - Petersburska - dziedzictwo architektoniczne” dofinansowano ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2021r.

 

J. Tuwim

A.Z.Z.

fot. M. Bobryk