„Chrzest bojowy”

Stało się! Od 16 listopada nazywamy się „Czerwone korale”!

Do oficjalnego nadania chórowi imienia doszło podczas wernisażu wystawy obrazów i rzeźb uczestników sympozjum naukowo – artystycznego pt. „Drohobycz – fizjonomia losu i życia” (dofinansowanie ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”) w Siemiatyckim Ośrodku Kultury.

„Czerwone korale” wystąpiły z repertuarem nawiązującym do idei M. Hemara: „Drohobycz […] półtora miasta, pół polskie, pół żydowskie, pół ukraińskie” ; zabrzmiały m.in. : „Nocka”, „Bubliczki” i  „Kozak”.

A.Z.Z.

fot. D. Ludwiczuk