„Ćwiczą w nowym składzie”

W składzie zmienionym, bo czworo aktorów (Marika Bareja, Kalina Kondraciuk, Mikołaj Czerka, Jakub Pływacz) odeszło wraz z końcem roku szkolonego 2O19/2O2O, grupa teatralna „Aktorzy Ze Spalonego Teatru” działająca przy ZPO w Platerowie pod kierunkiem polonistki Agnieszki Agapow przygotowuje się do kolejnego sezonu.

Przed nimi wiele działań, także w ramach projektu „Talent bez granic”.

Dofinansowano ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2020.

 

 

A.Z.Z.

Fot. Daniel Ludwiczuk