„Cześć polskiej ziemi, cześć!”

11 listopada w całej Polsce na budynkach publicznych i prywatnych powiewały biało-czerwone flagi. Polacy uczestniczyli w patriotycznych mszach, marszach i biegach, a w Platerowie „cześć polskiej ziemi” śpiewająco oddał chór działający przy Zespole Placówek Oświatowych.

Po mszy świętej celebrowanej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przez proboszcza parafii ks. Józefa Gierczyńskiego w honorowej asyście przedstawicieli OSP Platerów – chór złożony z nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców – mieszkańców Platerowa pod kierunkiem Grzegorza Szymanka zaprezentował cykl pieśni patriotycznych, wśród których znalazły się: „Cześć polskiej ziemi, cześć!” Feliksa Frankowskiego, „Chorał” Józefa Nikorowicza i poety Kornela Ujejskiego, "Piechota" oraz pieśń I Brygady Legionów Polskich.

 Chór wsparli absolwentka i uczniowie ZPO w Platerowie: Anna Soczewka, Natalia Dec, Kacper Harasimiuk oraz Aleksandra Zielińska, którzy przedstawili  zebranym teksty m.in. A. Mickiewicza i W. Szymborskiej.

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam…”

 

A.Z.Z.

foto. D. Kazun