„Dzikie pola nadbużańskie”

„Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia”- czytamy na pierwszej stronie powieści  Sienkiewicza. Tymczasem, ani rok się nie zgadza, ani klęska żadna nie nadeszła-jedynie „nadzwyczajne zdarzenie” , którym nazwać można kolejne pojawienie się w naszej okolicy młodzieży  z Małej Biłozierki  na Ukrainie.

 „Współcześni kronikarze wspominają”, że znajomość między Platerowem a Małą Biłozierką trwa już dziesięć lat. Początek temu dał projekt wymiany młodzieżowej „Bliscy czy dalecy?” pomiędzy szkołami  ZPO w Platerowie i Diwoswit na Ukrainie organizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI. Od tego momentu dyrektorki szkół Janina Mikołajewna Owsijenko i Maria Daszko czerpią od siebie „przykłady dobrych praktyk”. Z Małej Biłozierki przywieźliśmy pomysł na tworzenie ceramiki, zaś  Janie Mikołajewnej spodobały się nasze wakacyjne plenery malarsko-rzeźbiarskie. Teraz podobne imprezy przeprowadza w swojej wsi, a uczestniczą w nich artyści z Podlasia.

Obecny projekt „Dzikie pola nadbużańskie” i wizyta Ukraińców na Podlasiu  miała na celu  zapoznanie Gości z naszym językiem, historią lokalną i kulturą regionu.  

 „Padały częste deszcze”,  więc zmuszeni byliśmy dostosować się do warunków pogodowych. Miało to swoje dobre i …lepsze strony.

Dobrze, że nie padało w czasie wycieczki Doliną Bugu, podczas której grupa młodzieży polsko-ukraińskiej poznała miejsca historycznie i przyrodniczo istotne w naszym regionie. Po Nadleśnictwie Sarnaki oprowadził nas Marek Charkiewicz, zaś o uprawie sadzonek  na  Szkółce Leśnej w Zabużu opowiedział Bazyl Kondratiuk. Ciepła strawa spożyta pośród drzew smakowała tego dnia wyśmienicie.

Sensownie udało się zrealizować sesję fotograficzną w Mielniku, podczas której uczestnicy projektu, korzystając z zasobów kostiumowych Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej mieszczącego  się w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, sfotografowali się w pozach i scenach ilustrujących fragmenty powieści „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza.

Pięknie prezentowały się nasze zespoły „Pasieka” i „Mała Pasieka” w chłodny październikowy dzień na tle i we wnętrzach  chat w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, gdzie miały miejsce międzynarodowe warsztaty taneczno-śpiewacze.

I prawdziwe są słowa wypowiedziane przez Zagłobę w utworze, który dał początek naszemu działaniu: „Mości panowie! gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło”. Podobnie rzecz miałyby się z dziękowaniem każdemu z osobna zaangażowanemu w organizację pobytu Ukraińców w Polsce, dlatego WSZYSTKIM, którzy nam sprzyjali-dziękujemy! A instytucjom takim jak: ZPO w Platerowie, Urząd Gminy Platerów, DDM Porcjunkula w Serpelicach, Nadleśnictwo Sarnaki, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ODZM – Muzeum w Mielniku, „Pasieka”, „Mała Pasieka”, Firma Tropiciel, świetlica wiejska w Serpelicach-składamy serdeczne podziękowania!

 

A.Z. Z.

fot. E. Siemieniuk, M. Wielogórska, A.Z.Z.

 

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”.