„Edukacja nadbużańska”

Na warsztaty z edukacji regionalnej „Edukacja dla Doliny Baryczy”  udały się w sierpniu trzy przedstawicielki NSO - E „Mężenin” oraz nauczycielki ZPO w Platerowie.

Odpowiedziały na zaproszenie „LOT-u  nad Bugiem” oraz  Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", które w ramach działania „Projekt Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim”  realizowanego we współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich  ramach projektu "Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim" planują zorganizowanie podobnego przedsięwzięcia w naszej krainie.

A.Z.Z.

fot. A.Z.Z., https://www.facebook.com/lotnadbugiem