„Edukacja w Dolinie Bugu”

Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną Doliny Baryczy Maria Daszko, Agnieszka Agapow i Alicja Zienkiewicz – Zielińska wzięły udział w warsztatach operacji pt. „Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim”, która za cel stawia sobie „budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty lokalnej wśród młodzieży Podlasia Nadbużańskiego poprzez utworzenie grupy edukatorów lokalnych biorących udział w wyjeździe studyjnym oraz warsztatach przygotowujących do przygotowania scenariuszy lekcji lokalnych”  zorganizowanych w ramach projektu „Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim" realizowanego we współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

Efektem wyjazdu szkoleniowego do krainy znanej z nagromadzenia stawów pełnych karpia oraz warsztatów w miejscu pełnym uroku ( Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych) będzie zbiór scenariuszy lekcji edukacji lokalnej.

Działanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

A.Z.Z.