„Każdy pyta: Co się dzieje?”

Kolejny już raz na zaproszenie ks. Józefa Gierczyńskiego chór „Czerwone Korale” wystąpił w kościele w Platerowie.

Parafianie zebrani na Mszy  Świętej 6 stycznia wysłuchali kolęd popularnych i  tych rzadko śpiewanych; wśród nich znalazły się: kompozycja z XVIIw. „A wczora z wieczora” (twórcy nieznani) oraz utwór najprawdopodobniej z przełomu wieków XVIII i XIX „Z narodzenia Pana”, której autorzy także pozostają anonimowi.

Chętnych do wysłuchania naszego śpiewu znalazło się wielu. Cieszy fakt, że  po występie usłyszeliśmy ciepłe słowa podziękowań i gratulacji od słuchaczy, a także od – jak wspomniał – zawsze chętnie goszczącego nas w progach kościoła – księdza proboszcza.

 

„Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca.” /Owidiusz/

 

A.Z.Z.

fot. ks. J. Gierczyński