„Maluje tym, na czym stoi”

„Jego dzieciństwo przeminęło w Platerowie” w  rodzinie znanej mieszkańcom gminy „z dziada pradziada”.

Uczestnicy plenerów malarsko - rzeźbiarskich od 13 lat organizowanych przez Marię Daszko w miejscowej szkole, odnoszą się do niego z należytą kuratorowi atencją; jest przecież spiritus movens tego wydarzenia.

Młodzież może mówić o nim jako o artyście, z którego pracami obcuje na co dzień, gdyż pośród szeregu płócien zdobiących sale lekcyjne, korytarz i gabinety szkolne, bystre oko dziecka i dorosłego dostrzeże serię grafik oraz „Monstrancji polnych i krzyży pamiętnych ziemią z różnych stron świata malowanych”. W pamięci absolwentów pozostaje wiernym towarzyszem podróży do Rosji.

Antoni Wróblewski.

Ukazał się właśnie album prezentujący dzieła artysty oraz słowa o nim wypowiedziane (i zapisane) przez przyjaciół, m.in. Halinę Budziszewską, Mikołaja Maleszę oraz Janusza Lewandowskiego - również uczestników plenerów w Platerowie.

 

A.Z.Z.

fot. D. Ludwiczuk, zasoby ZPO w Platerowie