„Masa lejna”

Tradycyjną metodę lepienia z gliny, czyli modelowanie ręczne z bryły mamy już opanowane od kilku lat. Uskuteczniamy je podczas lokalnych projektów edukacyjnych („Platerów wioska cudów”, dofinansowanie Urząd Marszałkowski w Warszawie, 2011r.,”Ekoart”, dofinansowanie WFOŚiGW w Warszawie, 2014r., „Głucha wioska na Podlasiu”, dofinansowanie Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, 2015r.) oraz działań międzynarodowych („Czym chata bogata”, Narodowe Centrum Kultury, 2014r.).

Dzięki warsztatom  z  Bogusławem Dobrowolskim (artysta-ceramik z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku), które odbyły się w styczniu 2015r. oraz  zajęciom w skansenie w Kuligowie (projekt „ Z kądzielą”, dofinansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2017r.) możemy powiedzieć, że mamy doświadczenie w pracy na kole garncarskim, ale… odlewanie form gipsowych z zastosowaniem upłynnionej masy ceramicznej ćwiczyliśmy pierwszy raz.

Zaprzyjaźniony ze stowarzyszeniem artysta: rzeźbiarz, fotografik,  ceramik i długo by jeszcze wymieniać … Daniel Ludwiczuk nauczył nas nowej techniki, która pozwala na uzyskanie „powtarzalnych” prac, np. kubków, mis i dzbanków.

Nauczone, będziemy uczyć innych.

To kolejny dobry pomysł na stworzenie serii gadżetów, które zrobione przez nas i dzieci mogą być darowane komuś, za coś, na pamiątkę…

 

A.Z.Z.

fot. zasoby ZPO w Platerowie