„Październik chodzi po kraju”

„W październiku kawek gromada słotne dni nam zapowiada.” Gromada-owszem, była-ale panien, pań i kawalerów w strojach ludowych. Słoty nie doświadczyli, jednak ich wiatr na próbę wystawił. Bo pogoda do najładniejszych nie należała, gdy „Pasieka” z  „Małą Pasieką” warsztaty taneczne Ukraińcom przebywającym na Podlasiu w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie”  zorganizowała.

         Na miejsce zajęć wybrano  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Pośród chat, spichlerzy i stodół, na tle przydomowych ogródków i płotów zespół śpiewał i tańcował, a pod  wiatrakiem do swych pląsów zaprosił Ukraińców.

          Z  pobytu w skansenie powstał solidny materiał fotograficzny, bo i zespół, i miejsce mają w sobie potencjał…

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska