„Projekt Niepodległa”

Z początkiem roku szkolnego 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. W  konkursie złożono blisko 2 500 wniosków.

Projekt został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Miał na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

 Działania zaproponowane przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych.

W ramach wydarzeń związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano: wystawę starych zdjęć zatytułowaną: „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”,  wycieczkę patriotyczną do Lwowa oraz „Koncert dla Niepodległej”.

 

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

A.Z.Z.

fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.