„Przybyło prac”

Efektem kolejnego Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, który w dniach 1-11 lipca 2021r. odbył się w Platerowie jest wzbogacenie szkolnej Galerii Sztuki Współczesnej o nowe, atrakcyjne prace.

Wartością dodaną wydarzenia są: znajomości z artystami o międzynarodowej randze oraz możliwość współpracy z nowymi instytucjami w Polsce i Armenii.

 

Wydarzenie dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

A.Z.Z.

fot. M. Szysz