„Przykład dobrej komunikacji”

Na korytarzu szkolnym ZPO w Platerowie (ul. Siedlecka 7), pojawiły się prace, które powstały podczas Street Artu we Lwowie w ramach projektu „ Sztuka komunikacji”, realizowanego przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo - Ekologiczne „Mężenin” i szkołę Diwoswit w Małej Biłozierce na Ukrainie. Obok prac plastycznych można zobaczyć fotografie  dokumentujące działania polsko - ukraińskie opatrzone komentarzami - refleksjami uczestników: „Śpiewanie, tańczenie-buduje porozumienie.”, „Języki obce łatwo oswoić w kontakcie z obcokrajowcem”, „Komunikacja jest siecią”.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

 

A.Z.Z.

         fot. M. Szysz, A.Z.Z.