„Różne są prawdy …”

Pamiętamy o Mężeninie, bo najpierw –korzystając z kolorowej  jesiennej pogody, po kilku latach przerwy (rok 2008-projekt „Mojżesz z Mężenina”, dotowany przez Fundację im. Stefana Batorego) Maria Daszko  wybrała się  do parku dworskiego w Mężeninie wraz z klasą pierwszą gimnazjum ZPO w Platerowie oraz  artystą Danielem Ludwiczukiem, by  przygotować materiał o miejscu związanym z Korczakiem oraz spróbować zilustrować fotograficznie jego utwór „Dzieci Biblii. Mojżesz”.

A ponieważ  „różne są prawdy”,  w  kilka dni po gimnazjalistach do dawnego dworu w „głuchej wiosce na Podlasiu”  pojechali uczniowie klasy szóstej szkoły w Platerowie. W parku pośród drzew wiekowych, po wysłuchaniu historii miejsca tego oraz informacji o  jego mieszkańcach  i gościach –letnikach przedstawionych  przez  regionalistę Dariusza Kazuna, pod okiem artystki i nauczycielki Eweliny Siemieniuk dzieci wykonały  fotografie -ilustracje do tekstu Starego Doktora.

Działania  wpisują  się w cykl imprez poświęconych patronowi szkoły podstawowej Januszowi Korczakowi, a zaistniały dzięki gościnności p. Jaszczyńskiego.

A.Z.Z.

zdjęcia: Daniel Ludwiczuk, Ewelina Siemieniuk, Magdalena  Wielogórska i A. Z. Z.