„Świat fraktali z mFundacją”

To nasz kolejny projekt łączący naukę z umiejętnościami praktycznymi i sztuką.

Biorą w nim udział uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie współpracując z nauczycielem matematyki i artystą. Tym razem tematem wszystkich działań są fraktale. Zamierzamy poprawić umiejętność myślenia matematycznego uczniów klas I – VIII, rozwinąć wiedzę o obecności matematyczne w codziennym życiu, wzbogacić metody edukacji matematyczne w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie. W zadaniach projektu oprócz uczniów biorą udział ich rodzice, dziadkowie, nauczyciele. Jedna z form w tym pomyśle to nauka programowania przy pomocy klocków edukacyjnych i w scratchu.

mFundacja dotuje nasz projekt w ramach programu „mPotęga”.