„Swoją drogą”

Podlasie to egzotyczna i liryczna kraina Polski. Ma oryginalną historię i tożsamość. Składa się na nią wiele elementów m.in. charakterystyczne budownictwo drewniane o charakterze użytkowym: domy, spichlerze, obory, stodoły.

Ta właśnie typowa dla regionu zabudowa będzie tematem naszego wydarzenia, do którego dojdzie 11 września 2020r.

Według pomysłu Marii Daszko Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” zorganizuje plener fotografii otworkowej (camera obscura) na terenie wsi Wyczółki i Mołoczki. Weźmie w nim udział ok. 20 osób, od 8 do 70 roku życia. Uczestnicy pod kierunkiem artysty odbędą warsztaty fotograficzne: poznają technikę, wykonają własne aparaty, wywołają zdjęcia. Aparatami zrobionymi z puszek po kawie i herbacie sfotografują wybrane obiekty. Z opracowanych zdjęć powstanie wirtualna wystawa oraz album papierowy.

Działanie zostało wpisane do kalendarza wydarzeń realizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, a ich celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu z okazji EDD odbywają się wydarzenia kulturalne, skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje działaniu uniwersalnego wymiaru.

 

https://edd.nid.pl/wydarzenia/historia-w-miejscach-zakleta/

M.D., A.Z.Z.

fot. Daniel Ludwiczuk