„Sztuka w opłotkach”

Aby rozwinąć wśród mieszkańców  Platerowa umiejętności artystyczne, upowszechnić dziedzictwo kulturowe Podlasia i Mazowsza oraz podnieść poziom integracji międzypokoleniowej Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”  we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie przystępuje do realizacji kolejnego projektu.

Odbędą się warsztaty artystyczne (ceramika, batik, filcowanie, szycie) inspirowane wzornictwem ludowym, którego przykłady (zakładamy) przechowywane są na strychach, w kufrach  i głęboko w szafach mieszkańców naszej gminy.

Podsumowaniem działania będzie plenerowa impreza środowiskowa, podczas której odbędzie się kiermasz powstałych na warsztatach prac.

 

Działanie dofinansowano ze środków Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

 

A.Z.Z