„Takie historie…, czyli dzień drugi Przeglądu”

Drugi dzień (19.08.2020r,) „Przeglądu Zespołów Ludowych Tadeuszowi Banasiowi – etnografowi i regionaliście” przebiegł pod hasłem: „Życie na  Podlasiu”.

W uroczyste święto nie godzi się nawet w rozmowie wspo­minać: młynka, żaren, stępy, sochy, siekiery i tym podobnych narzędzi do robót ciężkich używanych.

Razu pewnego, przyszła kobieta w niedzielę do gajowego, właśnie gdy się golił, z żądaniem aby jej wydał zaraz furę drzewa. Niekontent z tego, musnął ją tylko po twarzy zamydlonym kwaczkiem, a wnet wyrosły jej na całe życie: wąsy i broda, tak, że je golić była zmuszoną.

Wydarzenie kulturalne zostało zainicjowane  przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”, a zorganizowane we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie,  Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy w Platerowie dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przegląd był elementem „Festiwalu kultury - Sztuka w opłotkach”.

Podczas drugiego dnia Przeglądu podlaską kulturę prezentowały zespoły zaprzyjaźnione z Platerowem: „Kapela Wuja Krzycha” ze Skrzeszewa oraz „Zespół Zakrze Śpiewa”.  Ich występy były przeplatane narracją autorstwa Alicji Zienkiewicz – Zielińskiej o Podlasiu zaczerpniętą z dzieł: Oskara Kolberga, Zygmunta Glogera, Janusza Wojciecha Nowosielskiego, Jarosława Lisakowskiego, Konstantego Domagały oraz Kazimierza Władysława Wójcickiego.

Dofinansowano ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

K. W. Wójcicki

 A.Z.Z.

fot. Daniel Ludwiczuk