„To już tyle lat…, czyli wspomnienia spowodowane zaproszeniem”

Kto pamięta, że  współpraca Platerowa z Małą Biłozierką zaczęła się czternaście lat temu?

RAZEM  podróżowaliśmy po Podlasiu i obwodzie Zaporoże w ramach projektu „Bliscy czy dalecy?– poszukiwanie wspólnego języka” (PAUCI, 2006) wg pomysłu Alicji Zienkiewicz – Zielińskiej. W kolejnych latach jeszcze  kilka razy nauczycielki: Maria Daszko  oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska inicjowały działania międzynarodowej współpracy szkół.

Młodzież w grupach zróżnicowanych narodowościowo wykazała się otwartością i tolerancją podczas projektu na Ukrainie pt. „Otwarci na siebie” (dofinansowanie: Narodowe Centrum Kultury, 2013).

W kolejnym roku pokazaliśmy Ukraińcom podlaską tradycję,  historię oraz gościnność w zadaniu „Czym chata bogata” (NCK, 2014). 

Wspólnie zgłębialiśmy walory życia nad rzeką w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie” (NCK, 2016), dla którego inspiracją było dzieło „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza.

Zapoznaliśmy dyrektorów szkół  Regionu  Zaporoże z systemem szkolnictwa, przykładami dobrych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości i biznesu w naszych powiecie ( wizyta studyjna, 2016.).

Dążyliśmy do nawiązania dialogu z lwowianami poprzez street art pod kierunkiem artysty Waldemara Rudyka  („Sztuka komunikacji”, Polsko –Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, FRSE, 2017).

W 2018r. pokazaliśmy Ukraińcom Podlasie zróżnicowane kulturowo i wyznaniowo oraz  pouczyliśmy o naszym patronie Januszu Korczaku  w ramach działania „O szukaniu dróg”, NCK, 2018).

Młodzież z Platerowa wzięła udział w konkursie na pracę plastyczną w ramach International Festival of Gifted Youth «KeramDyvo–2019» w Małej Biłozierce.

A ostatnio (jesień bieżącego roku szkolnego) z inicjatywy nauczycielek ze Szkoły Diwoswit zrealizowaliśmy projekt wymiany młodzieży w Odessie, w mieście, które Alosza Awdiejew nazywał: „mamą”. Tam w grupie zróżnicowanej narodowościowo przeprowadziliśmy warsztaty pt: „«Внесок польської інтелігенції в культурну спадщину поліетнічної Одеси».

Wiele działań, mnóstwo doświadczeń, ogrom wykonanej pracy!

I co jeszcze przed nami…?

 

 

A.Z.Z.

fot. zasoby NSO-E „Mężenin” oraz ZPO w Platerowie