„Urodzony 14 lipca”

Pochodził z utalentowanej rodziny. Wywodzą się z niej poeta (Antoni Malczewski), kompozytor (Karol Szymanowski) i pisarz (Jarosław Iwaszkiewicz). Jego nauczycielem był Adolf Dygasiński.

W czasach świetności wystawiał swe płótna w największych miastach na świecie (Wiedeń, Monachium, Rzym, Berlin, Paryż) oraz w polskim Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Lwowie. I właśnie w galerii w ostatnim z wymienionych miast, gdzie w 1903r. odbyła się jego pierwsza wystawa indywidualna, miewamy okazje (z racji na organizowane tam mobilności), oglądać dzieła Jacka Malczewskiego (1854-1929) – symbolisty.

Program pobytu z dorosłymi lub młodzieżą we Lwowie staramy się ułożyć tak, by znaleźć się w Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego, gdzie pośród szeregu dzieł wybitnych polskich malarzy znajduje się kolekcja Malczewskiego, która obejmuje wszystkie okresy jego twórczości, a składa się z 68 obrazów i szkiców oraz 18 rysunków i akwarel.

Zobaczymy wśród nich: „Matkę Boską" z 1874r., „Poranek" z 1891r., prace z lat 1900-1910, z okresu największego rozkwitu talentu artysty: „Rycerza i Muzę", „Autoportret z faunami", „Piętę", „Eloe", „Zatrutą Studnię", „Portret Małgorzaty i Karola Lanckorońskich". Cenna jest też kolekcja autoportretów, spośród których trzy przedstawiają artystę jako Chrystusa (z lat 1909-12): „Chrystus w Emaus", „Chrystus przed Piłatem” oraz „Chrystus i Samarytanka".

W Polsce znajdziemy go m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

www.lwow.com.pl/malczewski/jacek

A.Z.Z.

fot. zasoby NSO-E „Mężenin”