„Wcale nie był jak inne dzieci, […]”

Wrześniowy dzień był dobrą okazją do spotkania z „Jankiem Muzykantem”. W starej malowniczej wsi Rusków, pamiętającej czasy panów, podtrzódek, kmieci i komornic zrobiliśmy plener fotograficzny, w czasie którego zainscenizowaliśmy ilustracje do noweli Henryka Sienkiewicza. Skorzystaliśmy ze scenerii Ruskowa: pałacu (teraz szkoły), czworaków, chaty drewnianej, pola, drzew itp. Aktorsko wsparli nas uczniowie z Ruskowa.