„Wielka historia w małym mieście”

7 października 1620r. zmarł Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz - polski magnat, kanclerz  oraz  hetman wielki koronny, jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej, współpracownik Jana Zamoyskiego; pamiętnikarz (Początek i progres wojny moskiewskiej).

W 1597r.  na miejscu wsi Winniki założył miasto Żółkiew, które stało się siedzibą rodu. Podobno chciał, aby to miasto przypominało renesansowy Zamość…

W „rodowym gnieździe Żółkiewskich” zatrzymujemy się zawsze z młodzieżą i nauczycielami podczas mobilności projektowych do Lwowa.

 Ostatnio spacerowaliśmy uliczkami Żółkwi w drodze  do „Miasta Lwa” w ramach działania: „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego przez SP w Platerowie, a  dofinansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2O17-2O21.

 

A.Z.Z.

fot. A. Wróblewski, D. Ludwiczuk