„Wielki finał”

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie, z którym nasze stowarzyszenie ściśle współpracuje, realizował projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej).

Podsumowanie działań projektowych nastąpiło 9. listopada na „Koncercie dla Niepodległej”.

Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu uczniów klasy pierwszej, których do pokazu przygotowała wychowawczyni Grażyna Stasiuk.  Następnie odbyła się ceremonia  nadania szkole sztandaru. Było wystąpienie Pani Dyrektor Marii Daszko, symboliczne wbicie  gwoździ przez  fundatorów, przekazanie sztandaru uczniom, prezentacja sztandaru i ślubowanie. Tę część koncertu zamknęło wystąpienie Wójta Gminy Platerów Jerzego Garuckiego.

W części drugiej koncertu – „artystycznej” - panowała różnorodność prezentowanych form, a spajał je motyw: patriotyzmu. Było wystąpienie Dariusza Kazuna o historii oświaty w Platerowie, znaczeniu Korczaka dla naszej gminy oraz o akcji „Sztandar dla szkoły”. Następnie Alicja Zienkiewicz – Zielińska przedstawiła  relację  z wyjazdu do Lwowa, zaś efekt warsztatów z Ewą Maleszą i Agnieszką Agapow zaprezentowała grupa teatralna,  wystawiając inscenizację pt. „Targi Wschodnie w piosence, wierszu, sztuce”. Tło do scen stanowiły zdjęcia retro (prace Eweliny Siemieniuk) - efekt sesji w Parku Stryjskim i na Kleparowie. Do naszego dziedzictwa regionalnego i lokalnego patriotyzmu odwoływały się występy: przedszkolaków (przygotowanie: Renata Głuchowska), Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” oraz „Małej Pasieki”. Patriotyczny wydźwięk miały również wspólnie zaśpiewane pieśni legionowe.

Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem przygotowanych na ten dzień wystaw: instalacja  „Sto maków na stulecie” (praca uczniów, ceramiczne maki na placu szkolnym), fotograficzna (w tym: solarigrafie)„Nasza okolica w fotografii” , „Ludzie i dzieła” (stare zdjęcia z obszaru gminy) oraz  „Chłopi – wzory kultury” (znak Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego), rękodzieło uczniów szkoły w Platerowie oraz dzieła artystów związanych ze szkołą i stowarzyszeniem.

Sympatycznym akcentem na koniec był  poczęstunek – rezultat solidnej pracy i dobrej organizacji rodziców. Zarówno przy stoiskach, jak i przy stole rozmawiano serdecznie i fotografowano się „na pamiątkę”, bo – jak mówiono: „Taki dzień już się nie powtórzy”….

 

 

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

A.Z.Z. , M.D.

fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk