„Wybrałem się w dolinę Bugu”

Sięgam po Jego utwór, gdy piszę o nadbużańskiej krainie, gdy mam do pokazania typową dla nas tradycję i ludowość.

Cytowałam Go na przywitaniu ks. bpa Tadeusza Pikusa w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie (26 kwietnia 2018r., prowadzenie: Aleksandra Zielińska i Kacper Harasimiuk), a ostatnio podczas „Przeglądu Zespołów Ludowych Tadeuszowi Banasiowi – etnografowi i regionaliście” ( 19-21 sierpnia 2020r., dofinansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego, prowadzenie: niżej podpisana):

„Zygmunt Gloger przemierzając dolinę nadbużańską zachwycił się pewnym widokiem: Jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło mi się nigdzie napotkać takiego mnóstwa bocianów jak tutaj. (…) Lud zowie go rozmaicie: boćkiemwojtkiem i wojtusiem  i mniema, że piorun nie uderza w strzechę, na której gnieżdżą się bociany, że grad nie pada na ich gniazdo, że bocian przeczuwa wojnę i rok głodu.

16 sierpnia 1910r. zmarł Zygmunt Gloger herbu Prus II, ps. „Pruski” - polski historyk, archeolog, etnograf, folklorysta, krajoznawca, autor „Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy”.

 

Zygmunt Gloger „Dolinami rzek”

A.Z.Z.

fot. arch. ZPO w Platerowie, Daniel Ludwiczuk