„Występ na Forum”

Zespół „Pasieka” od początków swego istnienia (25lat) uświetnia tańcem i śpiewem uroczystości lokalne, regionalne  i ogólnopolskie: dożynki, festyny i jubileusze. Tym razem jako reprezentant Gminy Platerów wystąpił na III Forum  Budowanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim”. W spotkaniu wzięli udział m.in. samorządowcy, mieszkańcy, księża, uczniowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nasze stowarzyszenie reprezentowała Prezes Maria Daszko; mówiła m.in. o swym („szalonym” wg niedowiarków) pomyśle sprowadzenia na wieś kultury wysokiej  w postaci galerii dzieł sztuki współczesnej w szkole w Platerowie.

A.Z.Z.

fot. www.podlasie24.pl , http://www.tygodniksiedlecki.com