„Zaproszenie”

Zaprzyjaźniona z nami Szkoła Diwoswit z Małej Biłozierki na Ukrainie zaprosiła Panią Dyrektor na międzynarodową konferencję pt. "Професійний розвиток учителя в авторській школі "Дивосвіт".

Jednak z powodów różnych (także koronawirusa) na sympozjum reprezentować nas będzie … film; pomysł: Maria Daszko, wykonanie: Magdalena Wielogórska, pomoc: Alicja Zienkiewicz – Zielińska.

Premiera niebawem!

A kto pamięta, że  współpraca naszych szkół zaczęła się czternaście lat temu?

 RAZEM  podróżowaliśmy po Podlasiu i obwodzie Zaporoże w ramach projektu „Bliscy czy dalecy?– poszukiwanie wspólnego języka” (PAUCI, 2006) wg pomysłu Alicji Zienkiewicz – Zielińskiej. W kolejnych latach jeszcze  kilka razy nauczycielki: Maria Daszko  oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska inicjowały działania międzynarodowej współpracy placówek z Platerowa i Małej Biłozierki na Ukrainie.

Młodzież w grupach zróżnicowanych narodowościowo wykazała się otwartością i tolerancją podczas projektu na Ukrainie pt. „Otwarci na siebie” (dofinansowanie: Narodowe Centrum Kultury, 2013). W kolejnym roku pokazaliśmy Ukraińcom podlaską tradycję,  historię i gościnność w zadaniu „Czym chata bogata” (NCK, 2014).  Wspólnie zgłębialiśmy walory życia nad rzeką w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie” (NCK, 2016), dla którego inspiracją było dzieło „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza.  Dążyliśmy do nawiązania dialogu z lwowianami poprzez street art pod kierunkiem artysty Waldemara Rudyka  („Sztuka komunikacji”, Polsko –Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, FRSE, 2017). W 2018r. pokazaliśmy Ukraińcom Podlasie zróżnicowane kulturowo i wyznaniowo oraz  pouczyliśmy o naszym patronie Januszu Korczaku  w ramach działania „O szukaniu dróg”, NCK, 2018). A ostatnio (jesień bieżącego roku szkolnego) z inicjatywy nauczycielek ze Szkoły Diwoswit zrealizowaliśmy projekt wymiany młodzieży w Odessie, w mieście, które Alosza Awdiejew nazywał: „mamą”. Tam w grupie zróżnicowanej narodowościowo przeprowadziliśmy warsztaty pt: „«Внесок польської інтелігенції в культурну спадщину поліетнічної Одеси».

A ponieważ przychodząc do kogoś w gości, warto przygotować się do wizyty, do metropolii, w której „tak pragnął być” Wojciech Młynarski - przybyliśmy  uposażeni w wiadomości o Adamie Mickiewiczu oraz „topiczne” dla naszego regionu produkty: jabłka, soki, sery i chleb - darowane przez rodziców, a także: sękacze i pierniki – podarunki od Koła Gospodyń Wiejskich z Ostromęczyna.

Celem działań zaplanowanych do tygodniowej wspólnej realizacji  było pozyskanie informacji nt. „Wkład polskiej inteligencji w rozwój polietnicznej Odessy”. Odbyły się wycieczki po mieście ukierunkowane na wykonanie zadań typu: „Narysuj…”, „Zbierz informacje…”, „Nagraj…”. Były też spotkania z przedstawicielami Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Polska Nuta” – organizacji, która od 2013 roku pogłębia edukacyjno - patriotyczne wychowanie młodzieży.  Jej członkowie i założyciele byli nam przewodnikami, prowadzili warsztaty twórczo-integracyjne, wystąpili z koncertem piosenek znanych, które wykonali nowatorsko. Stanęliśmy pod pomnikiem Mickiewicza i podążyliśmy jego śladem do Białogrodu, gdzie wśród murów „białego zamku” - znanego nam z literatury jako „Akerman” - na tle limanu Dniestru młodzież prezentowała „Sonety krymskie”.

W otrzymanych od organizatorów sketchbook’ach nasi uczniowie  robili szkice i notatki o Polakach, „którzy przyczynili się do rozwoju Odessy”. Aby dopełnić je kolejnymi polskimi nazwiskami architektów, artystów, lekarzy  powinni pojechać do niej kolejny raz, a potem jeszcze … i znowu…

 

 

 

A.Z.Z.

Fot. D. Ludwiczuk