Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • Jazzzzz we wsi

                  Jeśli jest w Polsce produkt, którego nie musimy  się wstydzić, a nawet możemy się nim chwalić to z pewnością jest nim jazz. Staramy się od 4 lat rozpowszechniać to zadowolenie w Platerowie i jego okolicy.

                  Na tegorocznym festiwalu kultury zagrali muzycy z Łódzkiej Akademii Muzycznej utwory własne i standardy.

  Okazuje się, że „jazz we wsi” to nie jest oksymoron. Stereotypowe  wyobrażenia o potrzebach muzycznych mi4eszkańców wschodnich rubieży Polski po raz kolejny zostały nadszarpnięte, co pokazały reakcje widzów – powiedzieć, „nader przychylne”, to powiedzieć za mało…

  Zdjęcia udostępnił p. Marcin Bobryk – bardzo dziękuję!

   

  md.

 • „Ćwiczą w nowym składzie”

  W składzie zmienionym, bo czworo aktorów (Marika Bareja, Kalina Kondraciuk, Mikołaj Czerka, Jakub Pływacz) odeszło wraz z końcem roku szkolonego 2O19/2O2O, grupa teatralna „Aktorzy Ze Spalonego Teatru” działająca przy ZPO w Platerowie pod kierunkiem polonistki Agnieszki Agapow przygotowuje się do kolejnego sezonu.

  Przed nimi wiele działań, także w ramach projektu „Talent bez granic”.

  Dofinansowano ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2020.

   

   

  A.Z.Z.

  Fot. Daniel Ludwiczuk

 • „ Piękna, zalotna pieśń”

  „Pasieka” to nie tylko muzyka, taniec i śmiech, lekko płynące chwile na wspólnej zabawie. To mozolna praca nad utworami, dyscyplina spotkań i prób, setki godzin spędzonych w autokarze dawniej przez Pana Józia, a obecnie przez  Pana Dawida czy Pana Michała prowadzonym.

  A wszystko z tego powodu, że członkowie zespołu lubią siebie i to, co robią, że nie zbrzydło im patrzenie na te same twarze od 28 lat i słuchanie siebie po raz „enty”  w tym samym repertuarze.

  „Pasieka” to nie nazwa, to marka.

  Na zakończenie  „Przeglądu Zespołów Ludowych Tadeuszowi Banasiowi – etnografowi i regionaliście”. tj. 20.08.2020r. - przed publicznością zgromadzoną na boisku szkolnym ZPO w Platerowie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Pasieka”, którego kierownik artystyczny Grzegorz Szymanek jako wierny tradycji podlaskiej kontynuator pracy Tadeusza Banasia otrzymał od niego oryginalny egzemplarz zapisu nutowego zebranych utworów, charakterystycznych dla naszego regionu i które to utwory zgrabnie aranżuje na potrzeby kapeli.

  Dofinansowano ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego.

   

   

  A.Z.Z.

  fot. Daniel Ludwiczuk

 • „Wieśniacy nadbużni, czyli Przeglądu dzień trzeci”

  Motywem przewodnim trzeciego dnia „Przeglądu Zespołów Ludowych Tadeuszowi Banasiowi – etnografowi i regionaliście”  byli „Mieszkańcy Podlasia”:

  Jest to naród więcej hulaszczy niż wesoły z uspo­sobienia, ochoczy tylko do zabaw, często hardy i nieuległy.

  Wydarzenie zostało zainicjowane  przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”, a zorganizowane we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy w Platerowie.

  Wyżej wymienione instytucje reprezentowali Maria Daszko, Grzegorz Szymanek, Jerzy Garucki oraz Karol Juszyński.

  Koncert był elementem „Festiwalu kultury - Sztuka w opłotkach”. Publiczność usłyszała podlaskie melodie i słowa pieśni wykonane przez amatorów oraz informacje o regionie zebrane profesjonalistów: Kazimierza Władysława Wójcickiego, Oskara Kolberga, Zygmunta Glogera, Janusza Wojciecha Nowosielskiego, Jarosława Lisakowskiego oraz Konstantego Domagałę.

  W trzecim dniu Przeglądu wystąpili: Zespół „Sterdyniacy”, Zespół „Sąsiadeczki” z Kobylan, a także „Pasieka” z Platerowa; do scenarzystki i prowadzącej Alicji Zienkiewicz –Zielińskiej dołączył Dariusz Kazun.

  Dofinansowano ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego.

   

   

  O. Kolberg

  A.Z.Z.

  fot. Daniel Ludwiczuk

 • „Takie historie…, czyli dzień drugi Przeglądu”

  Drugi dzień (19.08.2020r,) „Przeglądu Zespołów Ludowych Tadeuszowi Banasiowi – etnografowi i regionaliście” przebiegł pod hasłem: „Życie na  Podlasiu”.

  W uroczyste święto nie godzi się nawet w rozmowie wspo­minać: młynka, żaren, stępy, sochy, siekiery i tym podobnych narzędzi do robót ciężkich używanych.

  Razu pewnego, przyszła kobieta w niedzielę do gajowego, właśnie gdy się golił, z żądaniem aby jej wydał zaraz furę drzewa. Niekontent z tego, musnął ją tylko po twarzy zamydlonym kwaczkiem, a wnet wyrosły jej na całe życie: wąsy i broda, tak, że je golić była zmuszoną.

  Wydarzenie kulturalne zostało zainicjowane  przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”, a zorganizowane we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie,  Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy w Platerowie dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  Przegląd był elementem „Festiwalu kultury - Sztuka w opłotkach”.

  Podczas drugiego dnia Przeglądu podlaską kulturę prezentowały zespoły zaprzyjaźnione z Platerowem: „Kapela Wuja Krzycha” ze Skrzeszewa oraz „Zespół Zakrze Śpiewa”.  Ich występy były przeplatane narracją autorstwa Alicji Zienkiewicz – Zielińskiej o Podlasiu zaczerpniętą z dzieł: Oskara Kolberga, Zygmunta Glogera, Janusza Wojciecha Nowosielskiego, Jarosława Lisakowskiego, Konstantego Domagały oraz Kazimierza Władysława Wójcickiego.

  Dofinansowano ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego.

   

  K. W. Wójcicki

   A.Z.Z.

  fot. Daniel Ludwiczuk