Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • “Początek w Platerowie”

  W dniach 4 - 6 grudnia 2019r. w Platerowie odbyło się pierwsze spotkanie (mobilność) The Short-Term Joint Staff Training Events Programu Erasmus +  w ramach projektu „I Will Be In Business World”.

   

   „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

   

   

  A.Z.Z.

  fot. M. Daszko

 • „Świat fraktali z mFundacją”

  To nasz kolejny projekt łączący naukę z umiejętnościami praktycznymi i sztuką.

  Biorą w nim udział uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie współpracując z nauczycielem matematyki i artystą. Tym razem tematem wszystkich działań są fraktale. Zamierzamy poprawić umiejętność myślenia matematycznego uczniów klas I – VIII, rozwinąć wiedzę o obecności matematyczne w codziennym życiu, wzbogacić metody edukacji matematyczne w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie. W zadaniach projektu oprócz uczniów biorą udział ich rodzice, dziadkowie, nauczyciele. Jedna z form w tym pomyśle to nauka programowania przy pomocy klocków edukacyjnych i w scratchu.

  mFundacja dotuje nasz projekt w ramach programu „mPotęga”.

 • "Będę"

  Projekt „Będę w świecie biznesu” , który realizuje współpracująca ze stowarzyszeniem – szkoła w Platerowie, powstał z myślą o zintegrowaniu  uczniów w wieku 12-14 lat z różnych krajów Europy (Grecji, Portugalii, Rumunii, Turcji i Polski), w ramach działania rozwijającego kompetencje kluczowe: inicjatywność i przedsiębiorczość.

  Ma na celu m.in. zdobycie wiedzy związanej z przedsiębiorczością i start-upami, rozwinięcie u uczniów inicjatywności i kreatywności, szerzenie tolerancji, zapewnienie dialogu międzykulturowego, tworzenie przestrzeni do międzynarodowej współpracy, poprawę umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz doskonalenie pracy w grupie.

  Przez kolejne dwa lata współpracy dojdzie do różnorodnych działań aktywizujących: spotkania z profesjonalistami, wywiady, prezentacje, warsztaty, itp., które wydarzą się podczas pięciu spotkań  międzynarodowych (mobilności) oraz zaistnieją w przestrzeni wirtualnej.

  Aby zapewnić uczniom i nauczycielom przestrzeń do dialogu międzynarodowego zaplanowano działania nastawione na pokazanie stylu życia, historii, tradycji i edukacji krajów partnerskich. W ich realizacji pomogą rodzice uczestników projektu. Doświadczenie odkrywania codzienności  w innym kraju poszerzy horyzonty myślowe uczestników i wzbogaci ich kulturowo.

  „ Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

   

  A.Z.Z.

 • Ach Odessa mama!

  Trzynastoletnia współpraca Stowarzyszenia ze szkołą w Małej Biłozierce dała nam kolejny atrakcyjny rezultat w postaci projektu, tym razem autorstwa naszych partnerów.

  Polegał na tropieniu polskich śladów w Odessie. Uczestniczyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej w Platerowie i nauczyciele (12 – 21 października). Jest to miasto fascynujące historycznie i kulturowo. Polacy od 1792 roku uczestniczyli w jego budowaniu i rozwoju na wiele sposobów, dużo w nim zostawili, dużo w nim zyskali i dużo z niego wynieśli. Architekci, inżynierowie, kupcy, muzycy, pisarze, poeci, malarze, rewolucjoniści, działacze społeczni, lekarze, aptekarze itd., itd.

              Dziś przypominają o tym np.: budynek Opery, Pałac Potockich czy Brzozowskich, apteka Gajewskiego czy most przez Karantinną balkę, budynek Uniwersytetu lub pomnik Adama Mickiewicza. Lista obiektów i nazwisk jest długa i różnorodna. Ścieżka polska prowadzi po zabytkach  i pomnikach, ale też znajduje się na niej aktywne stowarzyszenie polonijne Polska Nuta, któremu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w nasz pobyt na historycznym szlaku.

  md.

  fot. Daniel Ludwiczuk

 • „Od przybytku…”

  W roku 2014 nauczyciele ZPO w Platerowie byli na wizycie studyjnej pt. „Follow  The  Best! - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” w tureckiej szkole w Ilgaz.  Działanie dofinansowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

  Potem przez szereg lat pomysły na międzynarodową współpracę szkół i instytucji proponowane przez Marię Daszko oraz Alicję Zienkiewicz – Zielińską nie kwalifikowały się do realizacji. Aż wreszcie w tym roku szkolnym udało się!

  W partnerstwie ze szkołami z Grecji, Turcji, Rumunii i Portugalii - Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie koordynuje projekt “I Will Be In Business World” w ramach Programu Erasmus +.

  Przed uczniami i nauczycielami mnóstwo działań przygotowujących do komunikacji w obcym kraju oraz do uczestnictwa w kulturze i życiu mieszkańców Rumunii, Grecji Portugalii i Turcji. Przez kolejne dwa lata czekają ich mobilności do państw partnerskich i porządna realizacja działań w grupach zróżnicowanych narodowościowo, kulturowo i językowo.

   „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

   

  A.Z.Z.