Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • "Chłopi - wzory kultury"

  Rozpoczęliśmy realizację projektu „Chłopi – wzory kultury”, który został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Nasze działanie polega na odwołaniu się do noblowskiej (1924r.) epopei „Chłopi” – Władysława Stanisława Reymonta  i swobodnym zilustrowaniu jej fotografiami wykonanymi w skansenie wsi podlaskiej w Ciechanowcu.

  Wybraliśmy z powieści kilkadziesiąt cytatów, zgromadziliśmy rekwizyty, kostiumy i zainscenizowaliśmy stosowne do nich sytuacje.

  Plener fotograficzny odbył się 15.06.2018r. kolejny, zaplanowany krok to wystawa i album. Złożą się na nie fotografie opatrzone cytatami (w języku polskim i angielskim) z „Chłopów”, pokazujące wciąż aktualne i uniwersalne wartości europejskiej kultury chłopskiej.

  Wystawa i album będą jednymi z wielu form, które pojawią się w czasie Dni Dziedzictwa  Kulturowego – Platerów 2018 (wrzesień 2018r.).

   

   „Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018”.

 • „Bo suknia Pani…”

  Chociaż informacje o wizytach Cypriana Kamila Norwida w Korczewie nie są potwierdzone, jedynie pewna jest jego znajomość z właścicielką pałacu Joanną Kuczyńską, z którą prowadził ożywioną korespondencję, warto zatrzymać się na trasie przejazdu z Siedlec do Drohiczyna, wejść do wnętrza „Perły Podlasia”  i zobaczyć solidne, dębowe schody oraz  zdobienia sufitowe sali balowej w stylu rococo.

  Warto też udać się na przechadzkę po parku zaprojektowanym w stylu angielskim, gdzie pośród wielu gatunków drzew (w tym liczące ponad 200 lat dęby), dostrzec można  nietypowe okazy egzotycznych drzew, sprowadzone przez podróżującego po świecie Aleksandra Ostrowskiego. A jeśli ktoś wierzy baśniom i legendom, usatysfakcjonowany będzie odnalezieniem wielkiego głazu, "Menhirem" zwanego, któremu przypisywane są magiczne właściwości.

  Do Korczewa przyjeżdża Zespół Pieśni i Tańca Pasieka na występy taneczo-śpiewacze. Pokazujemy to miejsce partnerom zagranicznym podczas międzynarodowych wymian szkolnych. Ostatnio byliśmy w Korczewie z przedstawicielami ukraińskiej oświaty z okręgu Zaporoże w marcu 2016r. Z uczniami spacerowaliśmy po parku w minionym roku, a w tym, w maju, mija 135. rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida, który "Do Pani na Korczewie" zwracał się tymi słowy:

  " Jest sztuka jedna, co jak słońce w niebie

  Świeci nad wiekiem:

  Mieć moc pocieszać, moc - zasmucać siebie,

  A być człowiekiem!”

   

   

  C. K. Norwid „Do Pani na Korczewie”

  A.Z.Z

  fot. zasoby ZPO w Platerowie

 • „Rota”

  W tym roku mija 110 lat od napisania przez Marię Konopnicką utworu, którego pierwsze trzy zwrotki stanowią  kanon jednej z polskich pieśni patriotycznych. Muzykę do niej skomponował Feliks Nowowiejski, a po raz pierwszy wykonano ją 15 lipca 1910  w Krakowie podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego.

  We Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim spoczywa autorka „Roty”. Zatrzymujemy się przy jej grobie zawsze, gdy odwiedzamy Łyczaków. Ostatnio byliśmy tam podczas październikowego międzynarodowego projektu „Sztuka komunikacji” ( dofinansowanie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży).

   

   

  A.Z.Z.

  fot. D. Ludwiczuk

 • „Pomysł”

  Dokąd wybrać się z gośćmi z Turcji czy Ukrainy? Jakie atrakcje zaproponować uczestnikom plenerów malarsko-rzeźbiarskich?  Kto w Dolinie Bugu  kieruje swą ofertę do młodzieży?

  Zastanawialiśmy się wielokrotnie…

  Wreszcie wyjazd „Poznaj region Tygla” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu” dostarczył  nam pomysłów.

  Okazało się, że  nad Bugiem - który zdaniem Glogera („Dolinami rzek”) „niezwykle szeroki, głęboki i spokojny, wygląda jak piękne jezioro szmaragdowe” -  mamy producentów żywności pracujących wg przepisów ustalonych na podstawie wieloletniej praktyki oraz takich, którzy eksperymentują. Jest miejsce, w którym wielbiciel ekwilibrystyki znajdzie satysfakcję, a amator ciszy-skromny domek pod sosną. Są też gospodarstwa, w których sympatycy zwierząt wykonają zabiegi pielęgnacyjne … konia lub osła oraz nakarmią marchewką … alpakę!

   

  A.Z.Z.

 • „Maluje tym, na czym stoi”

  „Jego dzieciństwo przeminęło w Platerowie” w  rodzinie znanej mieszkańcom gminy „z dziada pradziada”.

  Uczestnicy plenerów malarsko - rzeźbiarskich od 13 lat organizowanych przez Marię Daszko w miejscowej szkole, odnoszą się do niego z należytą kuratorowi atencją; jest przecież spiritus movens tego wydarzenia.

  Młodzież może mówić o nim jako o artyście, z którego pracami obcuje na co dzień, gdyż pośród szeregu płócien zdobiących sale lekcyjne, korytarz i gabinety szkolne, bystre oko dziecka i dorosłego dostrzeże serię grafik oraz „Monstrancji polnych i krzyży pamiętnych ziemią z różnych stron świata malowanych”. W pamięci absolwentów pozostaje wiernym towarzyszem podróży do Rosji.

  Antoni Wróblewski.

  Ukazał się właśnie album prezentujący dzieła artysty oraz słowa o nim wypowiedziane (i zapisane) przez przyjaciół, m.in. Halinę Budziszewską, Mikołaja Maleszę oraz Janusza Lewandowskiego - również uczestników plenerów w Platerowie.

   

  A.Z.Z.

  fot. D. Ludwiczuk, zasoby ZPO w Platerowie