Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – podsumowanie”

  Unia Europejska rok 2018 ogłosiła Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Miało to na celu poszerzenie wiedzy obywateli o społecznym oraz gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. Z tej okazji odbyło się w całej Unii wiele wydarzeń sprzyjających umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości kulturowej i budowaniu przyszłości Europy.

  Również Polska jest krajem, w którym doszło do ponad 300 różnorakich działań o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz informacyjnym. Ich koordynatorem z ramienia Unii było Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie.

  I właśnie do „miasta Kraka” na  konferencję podsumowującą kampanię na rzecz dziedzictwa kulturowego udały się przedstawicielki Nadbużańskiego Stowarzyszenia  Oświatowo – Ekologicznego „Mężenin”: Maria Daszko oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska. Obok organizacji z Lublina oraz nieobecnego przedstawiciela suwalskiej jednostki – reprezentowały „ścianę wschodnią”.

  Warto przypomnieć, że działaniem, które otrzymało znak „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018” była zorganizowana przez stowarzyszenie  (przy silnej współpracy ZPO w Platerowie) plenerowa sesja zdjęciowa do cytatów z „Chłopów” W. S. Reymonta, do której doszło w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Powstała bogata galeria fotografii z nauczycielkami w rolach: Jagny, Hanki i Dominikowej, a także… Antka i Boryny.

   

  A.Z.Z.

  fot. Klaudyna Schubert  - Międzynarodowe Centrum Kultury

 • „Sztuka w opłotkach”

   

           Aby rozwinąć wśród mieszkańców  Platerowa umiejętności artystyczne, upowszechnić dziedzictwo kulturowe Podlasia i Mazowsza oraz podnieść poziom integracji międzypokoleniowej Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”  we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie przystępuje do realizacji kolejnego projektu.

  Odbędą się warsztaty artystyczne (ceramika, batik, filcowanie, szycie) inspirowane wzornictwem ludowym, którego przykłady (zakładamy) przechowywane są na strychach, w kufrach  i głęboko w szafach mieszkańców naszej gminy.

  Podsumowaniem działania będzie plenerowa impreza środowiskowa, podczas której odbędzie się kiermasz powstałych na warsztatach prac.

   

  Działanie dofinansowano ze środków Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

   

  A.Z.Z.

 • „Dobra jakość”

  Mając na  celu integrację pokoleń i podniesienie aktywności mieszkańców gminy Platerów na rzecz kapitału społecznego poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków do działalności w obszarze kultury (taniec i śpiew), Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” przystępuje do realizacji projektu  dofinansowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

  W ramach działań projektowych poprawi się baza materialna Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” oraz chóru w Platerowie. Zespół ubogaci się o nowe instrumenty, chór ubierze w jednolite stroje, a słyszalność występów obu zespołów poprawi się poprzez sprzęt nagłośnieniowy, który zostanie zakupiony ze środków dotacyjnych. Satysfakcja z dobrze zagranego, zaśpiewanego czy zatańczonego  występu – motywuje zespół, a dobra jakość artystyczna koncertu - zachęca odbiorców do uczestniczenia w życiu kulturalnym gminy.  

   

  Operacja pn. „Wyposażenie Zespołu Pieśni i Tańca Pasieka i chóru w instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy i stroje” mająca na celu „Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie Zespołu Pieśni i Tańca Pasieka oraz chóru w instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy i stroje” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Wartość realizowanej operacji: 55586,60 zł, w tym ze środków EFRROW 50000,00 zł.

  Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

   

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

   

  A.Z.Z., M. D.

 • „Wielki finał”

  Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie, z którym nasze stowarzyszenie ściśle współpracuje, realizował projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej).

  Podsumowanie działań projektowych nastąpiło 9. listopada na „Koncercie dla Niepodległej”.

  Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu uczniów klasy pierwszej, których do pokazu przygotowała wychowawczyni Grażyna Stasiuk.  Następnie odbyła się ceremonia  nadania szkole sztandaru. Było wystąpienie Pani Dyrektor Marii Daszko, symboliczne wbicie  gwoździ przez  fundatorów, przekazanie sztandaru uczniom, prezentacja sztandaru i ślubowanie. Tę część koncertu zamknęło wystąpienie Wójta Gminy Platerów Jerzego Garuckiego.

  W części drugiej koncertu – „artystycznej” - panowała różnorodność prezentowanych form, a spajał je motyw: patriotyzmu. Było wystąpienie Dariusza Kazuna o historii oświaty w Platerowie, znaczeniu Korczaka dla naszej gminy oraz o akcji „Sztandar dla szkoły”. Następnie Alicja Zienkiewicz – Zielińska przedstawiła  relację  z wyjazdu do Lwowa, zaś efekt warsztatów z Ewą Maleszą i Agnieszką Agapow zaprezentowała grupa teatralna,  wystawiając inscenizację pt. „Targi Wschodnie w piosence, wierszu, sztuce”. Tło do scen stanowiły zdjęcia retro (prace Eweliny Siemieniuk) - efekt sesji w Parku Stryjskim i na Kleparowie. Do naszego dziedzictwa regionalnego i lokalnego patriotyzmu odwoływały się występy: przedszkolaków (przygotowanie: Renata Głuchowska), Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” oraz „Małej Pasieki”. Patriotyczny wydźwięk miały również wspólnie zaśpiewane pieśni legionowe.

  Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem przygotowanych na ten dzień wystaw: instalacja  „Sto maków na stulecie” (praca uczniów, ceramiczne maki na placu szkolnym), fotograficzna (w tym: solarigrafie)„Nasza okolica w fotografii” , „Ludzie i dzieła” (stare zdjęcia z obszaru gminy) oraz  „Chłopi – wzory kultury” (znak Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego), rękodzieło uczniów szkoły w Platerowie oraz dzieła artystów związanych ze szkołą i stowarzyszeniem.

  Sympatycznym akcentem na koniec był  poczęstunek – rezultat solidnej pracy i dobrej organizacji rodziców. Zarówno przy stoiskach, jak i przy stole rozmawiano serdecznie i fotografowano się „na pamiątkę”, bo – jak mówiono: „Taki dzień już się nie powtórzy”….

   

   

  „Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

   

  A.Z.Z. , M.D.

  fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

 • "Godnie i pogodnie"

  Miesiąc nie minął od ostatnich warsztatów (projekt „O szukaniu dróg” NCK, Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018), a już sympatyzująca z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie "Pasieka" podjęła się kolejnego zadania.

           Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie sztandaru Zespół wystąpił z mini koncertem,  by następnie wspomóc  młode pokolenie.

   "Mała Pasieka" przy akompaniamencie dorosłych muzyków i pod kierownictwem Grzegorza Szymanka zaprezentowała się godnie i pogodnie!

           "Koncert dla Niepodległej"  był elementem projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

                                                                             

   

  „Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

   

   

   

  A.Z.Z.

  fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk