Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • „Edukacja w Dolinie Bugu”

  Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną Doliny Baryczy Maria Daszko, Agnieszka Agapow i Alicja Zienkiewicz – Zielińska wzięły udział w warsztatach operacji pt. „Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim”, która za cel stawia sobie „budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty lokalnej wśród młodzieży Podlasia Nadbużańskiego poprzez utworzenie grupy edukatorów lokalnych biorących udział w wyjeździe studyjnym oraz warsztatach przygotowujących do przygotowania scenariuszy lekcji lokalnych”  zorganizowanych w ramach projektu „Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim" realizowanego we współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

  Efektem wyjazdu szkoleniowego do krainy znanej z nagromadzenia stawów pełnych karpia oraz warsztatów w miejscu pełnym uroku ( Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych) będzie zbiór scenariuszy lekcji edukacji lokalnej.

  Działanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

  A.Z.Z.

 • „Lubię wracać…”

  Mija rok od pierwszej wizyty dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” oraz współpracujących z nim artystów (Татьяна Ягодкина, Gennadij Titov) w Platerowie.

  Najwidoczniej zeszłoroczny tygodniowy pobyt na Podlasiu pozostawił w Gościach uczucie niedosytu. Chcą nas znowu odwiedzić…

  Tym razem skupimy ich uwagę na zasobach lokalnych. Planujemy pokazanie miejsc, w których sami często bywamy oraz zorganizowanie warsztatów i spotkań z ludźmi (artyści, przedsiębiorcy), z którymi od lat współpracujemy przy okazji projektów oraz szkolnych uroczystości.

  Będzie blisko natury i twórczo.

   

  W. Młynarski „Lubię wracać tam

  A.Z.Z.

  fot. D. Ludwiczuk, A. Agapow

 • „Edukacja nadbużańska”

  Na warsztaty z edukacji regionalnej „Edukacja dla Doliny Baryczy”  udały się w sierpniu trzy przedstawicielki NSO - E „Mężenin” oraz nauczycielki ZPO w Platerowie.

  Odpowiedziały na zaproszenie „LOT-u  nad Bugiem” oraz  Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", które w ramach działania „Projekt Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim”  realizowanego we współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich  ramach projektu "Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim" planują zorganizowanie podobnego przedsięwzięcia w naszej krainie.

  A.Z.Z.

  fot. A.Z.Z., https://www.facebook.com/lotnadbugiem

 • "Świat fraktali"

  Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” realizuje z uczniami Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie projekt pod  tytułem "Świat fraktali" w ramach dotacji Fundacji mBanku.

  W ramach tego działania odbędą się warsztaty programowania, zajęcia artystyczne, konkurs fotograficzny, piknik z fraktalami.

  Główne cele projektu to:

  • Poprawa myślenia matematycznego dzieci kl. IV – VIII;
  • Rozwinięcie wiedzy o obecności matematyki w codziennym życiu;
  • Wzbogacenie metod pracy szkoły.

   

  Projekt koordynuje p. Jolanta Ostaszewska.