Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • "Godnie i pogodnie"

  Miesiąc nie minął od ostatnich warsztatów (projekt „O szukaniu dróg” NCK, Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018), a już sympatyzująca z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie "Pasieka" podjęła się kolejnego zadania.

           Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie sztandaru Zespół wystąpił z mini koncertem,  by następnie wspomóc  młode pokolenie.

   "Mała Pasieka" przy akompaniamencie dorosłych muzyków i pod kierownictwem Grzegorza Szymanka zaprezentowała się godnie i pogodnie!

           "Koncert dla Niepodległej"  był elementem projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

                                                                             

   

  „Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

   

   

   

  A.Z.Z.

  fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

 • „Projekt Niepodległa”

  Z początkiem roku szkolnego 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. W  konkursie złożono blisko 2 500 wniosków.

  Projekt został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Miał na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

   Działania zaproponowane przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych.

  W ramach wydarzeń związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano: wystawę starych zdjęć zatytułowaną: „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”,  wycieczkę patriotyczną do Lwowa oraz „Koncert dla Niepodległej”.

   

  „Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

   

   

  A.Z.Z.

  fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

 • „Utwór o regionie”

  Biblioteka ZPO w Platerowie  powiększyła się o kolejny utwór z gatunku „regionalia”. Jego autorami są członkowie stowarzyszenia oraz nauczyciele naszej szkoły z Platerowa i sąsiedniej - sarnackiej: Rafał Dydycz (ZS Sarnaki) oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska. Projektu okładki i składu dokonał Maciej Zieliński.

  Publikacja „Serpelice. Dzieje - Kapucyni - Kalwaria” „może być podręcznikiem o przeszłości, przewodnikiem po teraźniejszości […] oraz towarzyszem na modlitewnym szlaku po  Kalwarii Podlaskiej.”, która uczniom naszej szkoły znana jest jako miejsce spotkania wiernych podczas odbywającego się w pierwszych dniach września  Diecezjalnego Dnia Młodzieży.

  Zachęcam do lektury…

   

  Autor - A.Z.Z.

 • „ Kijów w Platerowie”

  Dokąd zabrać? Co pokazać? Do jakich spotkań doprowadzić, by po tygodniowym pobycie na Podlasiu obcokrajowiec mógł w swej ojczyźnie  przedstawić nas jako ludzi aktywnych, twórczych, pracowitych i gościnnych?

  Może zrobić to, co my!?

  Dzięki zaangażowaniu kilkunastu osób i instytucji (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy ZPO w Platerowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, MOW Czuchów Pieńki, artyści, rodzice-mieszkańcy gminy), udało się przedstawić naszą małą ojczyznę w sposób mądry i atrakcyjny.

  Korzystając z jesiennej, ciepłej pogodny, zabraliśmy dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” na wzgórze zamkowe w  Mielniku  i  do cudownego źródełka na Grabarce (opieka: Maciej Zieliński), na zwiedzanie  stolicy  oraz  w przestrzeń Festiwalu Land Art w Bublu Starym, na quest po Platerowie, a także  na spacer brzegiem starorzecza Bugu w obrębie  Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w okolicy Nepli, gdzie wiedziony przez mieszkańca Krzyczewa wędrowiec dotrzeć zdoła do kamiennej baby.

  Dzieci dowiedziały się, jak wygląda polska szkoła, jakie zajęcia organizuje Gminny Ośrodek Kultury oraz jak przebiega nauka w Ośrodku MOW Czuchów Pieńki.

  Odbyły się warsztaty (robienia świec, tworzenia witraży  metodą Tiffany’ego oraz lepienia ozdób z gliny ) z artystami: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem, w którego pracowni i ogrodzie  młodzi kijowianie spędzili długie godziny. Również inny artysta - uczestnik plenerów malarsko-rzeźbiarskich– Marek Jędrych otworzył progi swego domostwa dla ciekawych jego twórczości Ukraińców.

  Integracja poprzez warsztaty  teatralne  zaszła za sprawą Agnieszki Agapow i jej grupy teatralnej. A do zapoznania z życiem typowej – zakładam (!)  - podlaskiej rodziny doszło dzięki pobytowi dzieci (przez sobotę i niedzielę) w naszych domach, gdzie oprócz „zakwaterowania i wyżywienia” zorganizowano im gry, zabawy, spotkania z kuzynami oraz przejażdżki po okolicy.

  Kilka dni - a tyle wrażeń! Wszystkim, którzy przyczynili się do dostarczenia ich Ukraińcom-dziękujemy!

   

   

  A.Z.Z.

  fot. A. Agapow, Тетяна Ягодкіна, A.Z.Z.