Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • „Dzikie pola nadbużańskie”

  „Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia”- czytamy na pierwszej stronie powieści  Sienkiewicza. Tymczasem, ani rok się nie zgadza, ani klęska żadna nie nadeszła-jedynie „nadzwyczajne zdarzenie” , którym nazwać można kolejne pojawienie się w naszej okolicy młodzieży  z Małej Biłozierki  na Ukrainie.

   „Współcześni kronikarze wspominają”, że znajomość między Platerowem a Małą Biłozierką trwa już dziesięć lat. Początek temu dał projekt wymiany młodzieżowej „Bliscy czy dalecy?” pomiędzy szkołami  ZPO w Platerowie i Diwoswit na Ukrainie organizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI. Od tego momentu dyrektorki szkół Janina Mikołajewna Owsijenko i Maria Daszko czerpią od siebie „przykłady dobrych praktyk”. Z Małej Biłozierki przywieźliśmy pomysł na tworzenie ceramiki, zaś  Janie Mikołajewnej spodobały się nasze wakacyjne plenery malarsko-rzeźbiarskie. Teraz podobne imprezy przeprowadza w swojej wsi, a uczestniczą w nich artyści z Podlasia.

  Obecny projekt „Dzikie pola nadbużańskie” i wizyta Ukraińców na Podlasiu  miała na celu  zapoznanie Gości z naszym językiem, historią lokalną i kulturą regionu.  

   „Padały częste deszcze”,  więc zmuszeni byliśmy dostosować się do warunków pogodowych. Miało to swoje dobre i …lepsze strony.

  Dobrze, że nie padało w czasie wycieczki Doliną Bugu, podczas której grupa młodzieży polsko-ukraińskiej poznała miejsca historycznie i przyrodniczo istotne w naszym regionie. Po Nadleśnictwie Sarnaki oprowadził nas Marek Charkiewicz, zaś o uprawie sadzonek  na  Szkółce Leśnej w Zabużu opowiedział Bazyl Kondratiuk. Ciepła strawa spożyta pośród drzew smakowała tego dnia wyśmienicie.

  Sensownie udało się zrealizować sesję fotograficzną w Mielniku, podczas której uczestnicy projektu, korzystając z zasobów kostiumowych Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej mieszczącego  się w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, sfotografowali się w pozach i scenach ilustrujących fragmenty powieści „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza.

  Pięknie prezentowały się nasze zespoły „Pasieka” i „Mała Pasieka” w chłodny październikowy dzień na tle i we wnętrzach  chat w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, gdzie miały miejsce międzynarodowe warsztaty taneczno-śpiewacze.

  I prawdziwe są słowa wypowiedziane przez Zagłobę w utworze, który dał początek naszemu działaniu: „Mości panowie! gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło”. Podobnie rzecz miałyby się z dziękowaniem każdemu z osobna zaangażowanemu w organizację pobytu Ukraińców w Polsce, dlatego WSZYSTKIM, którzy nam sprzyjali-dziękujemy! A instytucjom takim jak: ZPO w Platerowie, Urząd Gminy Platerów, DDM Porcjunkula w Serpelicach, Nadleśnictwo Sarnaki, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ODZM – Muzeum w Mielniku, „Pasieka”, „Mała Pasieka”, Firma Tropiciel, świetlica wiejska w Serpelicach-składamy serdeczne podziękowania!

   

  A.Z. Z.

  fot. E. Siemieniuk, M. Wielogórska, A.Z.Z.

   

  „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”. 

   

 • „Cześć polskiej ziemi, cześć!”

  11 listopada w całej Polsce na budynkach publicznych i prywatnych powiewały biało-czerwone flagi. Polacy uczestniczyli w patriotycznych mszach, marszach i biegach, a w Platerowie „cześć polskiej ziemi” śpiewająco oddał chór działający przy Zespole Placówek Oświatowych.

  Po mszy świętej celebrowanej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przez proboszcza parafii ks. Józefa Gierczyńskiego w honorowej asyście przedstawicieli OSP Platerów – chór złożony z nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców – mieszkańców Platerowa pod kierunkiem Grzegorza Szymanka zaprezentował cykl pieśni patriotycznych, wśród których znalazły się: „Cześć polskiej ziemi, cześć!” Feliksa Frankowskiego, „Chorał” Józefa Nikorowicza i poety Kornela Ujejskiego, "Piechota" oraz pieśń I Brygady Legionów Polskich.

   Chór wsparli absolwentka i uczniowie ZPO w Platerowie: Anna Soczewka, Natalia Dec, Kacper Harasimiuk oraz Aleksandra Zielińska, którzy przedstawili  zebranym teksty m.in. A. Mickiewicza i W. Szymborskiej.

  „Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

  nie będę powalonym drzewem.

  Codziennie mocniej w ciebie wrastam…”

   

  A.Z.Z.

  foto. D. Kazun

   

   

 • Jak miód

  Serdeczni ludzie w „Pasiece” chwile wolne od zajęć w polu lub czas po pracy w tartaku, sklepie czy lesie potrafią bezinteresownie poświęcić szkole w Platerowie. Faktem jest, że dzieci i wnukowie kilkorga z nich uczyły się tu lub uczą i nie zaprzeczy nikt temu, że kierownik artystyczny zespołu jest jednocześnie wicedyrektorem wspomnianej placówki; jednak gdyby nie było w nich zwyczajnej radości z muzyki i wspólnego przebywania, nie daliby się namówić na występy przed seniorami na Dniu Babci i Dziadka czy na prowadzenie warsztatów taneczno – śpiewaczych z dziećmi.

  Odkąd pamiętam, a sięgam wspomnieniami ze szkołą w Platerowie związanymi-roku 2002, Zespół Pieśni i Tańca „Pasieka” angażował się w różnorakie działania. Prowadził warsztaty taneczne i śpiewacze dla młodzieży z Cide w Turcji oraz licealistów z Warszawy. Uatrakcyjniał wernisaże malarsko-rzeźbiarskie organizowane przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „ Mężenin” we współpracy ze szkołą  oraz towarzyszył młodzieży platerowskiej w realizacji  projektów z Rosją czy Ukrainą. I właśnie warsztaty  artystyczne z  dziećmi i dorosłymi ze Lwowa i  Małej Biłozierki na Ukrainie członkowie zespołu zaliczają do najbardziej udanych, gdyż każde spotkanie (zgodnie z założeniami projektu) kończyło się muzyczną integracją: wymianą tekstów i melodii oraz wspólnym odtańczeniem „Polki z Wiśniewa”.

  Ostatnio (nie bez stresu, w obawie o przyjęcie przez gości) znaleźli/śmy się na ślubie naszej koleżanki. Oprócz utworu  Mendelssohna Państwo Młodzi usłyszeli rady i refleksje płynące z ludowych tekstów: „ Żeń się Jasiu, żeń się” czy „Matulu moja”.

  To bardzo dobrze, że są w Platerowie serdeczni ludzie, którzy pamiętają o  dawnej kulturze, promują ludowość i wciągają w swe działania młodych!

  A.Z.Z.

  foto. M. G., archiwum zespołu „Pasieka”,  NSO-E „Mężenin” oraz ZPO w Platerowie.

 • „Październik chodzi po kraju”

  „W październiku kawek gromada słotne dni nam zapowiada.” Gromada-owszem, była-ale panien, pań i kawalerów w strojach ludowych. Słoty nie doświadczyli, jednak ich wiatr na próbę wystawił. Bo pogoda do najładniejszych nie należała, gdy „Pasieka” z  „Małą Pasieką” warsztaty taneczne Ukraińcom przebywającym na Podlasiu w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie”  zorganizowała.

           Na miejsce zajęć wybrano  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Pośród chat, spichlerzy i stodół, na tle przydomowych ogródków i płotów zespół śpiewał i tańcował, a pod  wiatrakiem do swych pląsów zaprosił Ukraińców.

            Z  pobytu w skansenie powstał solidny materiał fotograficzny, bo i zespół, i miejsce mają w sobie potencjał…

  A.Z.Z.

  fot. M. Wielogórska