Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • "Męcz mnie, dręcz mnie, ręcznie..."

  Ręcznemu męczeniu poddaliśmy glinę. Kilkanaście osób miało możliwość i chęć zapoznania się wstępnie z tajemnicami garncarstwa ceramicznego. Instruktorem naszym był Bogusław Dobrowolski - artysta-ceramik z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Umiejętnością formowania, wypału i szkliwienia zamierzamy zarazić uczniów przedszkola i szkoły w Platerowie.

  Maria Daszko

 • Jesień z ekoartem

  Śmiecie to temat trudny i mozolny. Specjaliści rozmaitych dziedzin walczą z nimi na właściwe dla swych branż sposoby. Stowarzyszenie od kilku lat traktuje tę kwestię artystycznie. Zorganizowaliśmy warsztaty, na których młodzież i dorośli mogli twórczo się wykazać posługując się śmieciami (tkaninami, złomem, plastikiem, gliną, wikliną). Powstały formy użytkowe i ozdobne, zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez adeptów ekoartu. Była zabawa i nauka. Nowa wiedza i nowe umiejętności. No i produkt cieszący oko z walorami ekologicznymi.

  Eko Art. – program edukacji ekologicznej na terenie gminy Platerów inicjujący i promujący działania ekologiczne w praktyce dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 000,00 zł".

  Maria Daszko

 • Otwarcie "Zielonej Ścieżki"

  21 października została otwarta w naszej szkole „Zielona Ścieżka”, która powstała dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie. Otwarciu towarzyszyło spotkanie przyrodnicze, na którym Pani Zyta Chajkaluk z Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” mówiła o zmianach w przyrodzie związanych z nadejściem zimy. Następnie uczennice naszego gimnazjum (Elwira Truszkowska i Paulina Raczyńska) opowiadały  jak pomagać ptakom przetrwać zimę. Uroczystego otwarcia ścieżki dokonał wójt naszej gminy Jerzy Garucki, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście,  w obecności uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie klasy IV – VI szkoły podstawowej uczestniczyły w zajęciach na ścieżce prowadzonych przez naszych  nauczycieli, a goście skrupulatnie zwiedzali ścieżkę,  podpatrywali zajęcia i oglądali zdjęcia z Konkursu Fotografii Przyrodniczej im.  Jerzego Ostaszewskiego. Tu zdobywali wiedzę na temat sposobów podróżowania roślin, rozpoznawania rodzimych gatunków drzew, grzybów, ptaków, gadów, płazów, porównywali swoje skoki do skoków dzikich zwierząt, poznawali różne tropy, odczytywali godzinę z zegara słonecznego, dokonywali pomiaru względnego naszej górki,  wykonywali gipsowy model pająka, a w lapidarium rozpoznawali skały. Po zajęciach terenowych dzieci malowały obrazy na swoich dłoniach techniką  Guido Daniela oraz robiły zdjęcia inspirowane zwierzętami. Całość zakończyło  wspólne  zdjęcie.

                                                                                                                                                                                               Dorota Kolasa

 • Gdzie jest lajkonik?

  Czy lato, czy zima - Kraków jest piękny! Uczniowie (23 osoby), śpiewający i tańczący w "Małej Pasiece" trzy dni (zaledwie!) mogli cieszyć się niezwykłym urokiem tego miasta. Oczywiście był Wawel, Rynek Główny, podziemne muzeum, krypty i Śpiący Eros Igora Mitoraja. Przede wszystkim były dorożki, dorożkarze i konie. Ma się rozumieć - zaczarowane. Na tle Sukiennic graliśmy, śpiewaliśmy i tańczyliśmy w podlaskich strojach. Spontaniczna, międzynarodowa publiczność nagrodziła nas oklaskami (na stojąco!). Zaczarowaną dorożką przejechaliśmy przez wieczorny Kraków - "Z Wieży Mariackiej Światłem prószy. A koń, wyobraźcie sobie, miał autentyczne uszy". I tylko Lajkonika nie było.

  Maria Daszko

  Kraków 1-3.10.2014r.

 • La boheme...

  Na początku lipca, tradycyjnie, dziewiąty już raz, odbył się plener rzeźbiarski w Platerowie. Byli artyści z Polski i Ukrainy (Alicja Bogacka, Maria Serwińska-Guttfeld, Andrzej Guttfeld, Tetiana Jagodkina, Antonina Karczewska, Lech Karczewski, Adam Korszun, Aleksandr Kuzmin, Daniel Ludwiczuk, Tadeusz Parafiniuk, Renata Rene Pawelec, Dionizy Purta, Ewelina Siemieniuk, Maria Skoblikova, Gennadij Titow, Antoni Wróblewski, Marek Jędrych). Powstały prace ceramiczne, stalowe, drewniane ale też obrazy olejne i pastele. Antoni Wróblewski zaprezentował cykl obrazów malowanych ziemią. Wernisaż odbył się przy akompaniamencie jazzowej grupy WHITE UNDERFOREST TRIO (Jakub Daniluk, Błażej Ludwiczuk, Mikołaj Potocki) i Miejscowego Zespołu Pieśni i Tańca "Pasieka". Kolekcja sztuki współczesnej, budowana w platerowskiej szkole, wzbogaciła się o kolejne dzieła.

  Maria Daszko