Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • Jak miód

  Serdeczni ludzie w „Pasiece” chwile wolne od zajęć w polu lub czas po pracy w tartaku, sklepie czy lesie potrafią bezinteresownie poświęcić szkole w Platerowie. Faktem jest, że dzieci i wnukowie kilkorga z nich uczyły się tu lub uczą i nie zaprzeczy nikt temu, że kierownik artystyczny zespołu jest jednocześnie wicedyrektorem wspomnianej placówki; jednak gdyby nie było w nich zwyczajnej radości z muzyki i wspólnego przebywania, nie daliby się namówić na występy przed seniorami na Dniu Babci i Dziadka czy na prowadzenie warsztatów taneczno – śpiewaczych z dziećmi.

  Odkąd pamiętam, a sięgam wspomnieniami ze szkołą w Platerowie związanymi-roku 2002, Zespół Pieśni i Tańca „Pasieka” angażował się w różnorakie działania. Prowadził warsztaty taneczne i śpiewacze dla młodzieży z Cide w Turcji oraz licealistów z Warszawy. Uatrakcyjniał wernisaże malarsko-rzeźbiarskie organizowane przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „ Mężenin” we współpracy ze szkołą  oraz towarzyszył młodzieży platerowskiej w realizacji  projektów z Rosją czy Ukrainą. I właśnie warsztaty  artystyczne z  dziećmi i dorosłymi ze Lwowa i  Małej Biłozierki na Ukrainie członkowie zespołu zaliczają do najbardziej udanych, gdyż każde spotkanie (zgodnie z założeniami projektu) kończyło się muzyczną integracją: wymianą tekstów i melodii oraz wspólnym odtańczeniem „Polki z Wiśniewa”.

  Ostatnio (nie bez stresu, w obawie o przyjęcie przez gości) znaleźli/śmy się na ślubie naszej koleżanki. Oprócz utworu  Mendelssohna Państwo Młodzi usłyszeli rady i refleksje płynące z ludowych tekstów: „ Żeń się Jasiu, żeń się” czy „Matulu moja”.

  To bardzo dobrze, że są w Platerowie serdeczni ludzie, którzy pamiętają o  dawnej kulturze, promują ludowość i wciągają w swe działania młodych!

  A.Z.Z.

  foto. M. G., archiwum zespołu „Pasieka”,  NSO-E „Mężenin” oraz ZPO w Platerowie.

 • „Październik chodzi po kraju”

  „W październiku kawek gromada słotne dni nam zapowiada.” Gromada-owszem, była-ale panien, pań i kawalerów w strojach ludowych. Słoty nie doświadczyli, jednak ich wiatr na próbę wystawił. Bo pogoda do najładniejszych nie należała, gdy „Pasieka” z  „Małą Pasieką” warsztaty taneczne Ukraińcom przebywającym na Podlasiu w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie”  zorganizowała.

           Na miejsce zajęć wybrano  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Pośród chat, spichlerzy i stodół, na tle przydomowych ogródków i płotów zespół śpiewał i tańcował, a pod  wiatrakiem do swych pląsów zaprosił Ukraińców.

            Z  pobytu w skansenie powstał solidny materiał fotograficzny, bo i zespół, i miejsce mają w sobie potencjał…

  A.Z.Z.

  fot. M. Wielogórska

 • „Gaudeamus igitur"

  Znana obecnie wersja „Gaudeamus”  została zapisana w XVIII wieku przez niemieckiego poetę Christiana Wilhelma Kindlebena, a za autora muzyki uważa się Johanna Christiana Grünthausa. Do świata muzyki klasycznej utwór wprowadził Johaness Brahms. Obecnie jest hymnem młodzieży akademickiej na wszystkich uczelniach świata.

  13 października tym utworem przywitał rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2016/2017 amatorski chór złożony z nauczycieli i pracowników ZPO w Platerowie.  

  Wspomniany koncert był drugim tego dnia występem chórzystów-amatorów. Kilka godzin wcześniej zadebiutowali przez młodą widownią na akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

  „Vivat academia,
  Vivat professores” !

  A.Z. Z.

 • „Różne są prawdy …”

  Pamiętamy o Mężeninie, bo najpierw –korzystając z kolorowej  jesiennej pogody, po kilku latach przerwy (rok 2008-projekt „Mojżesz z Mężenina”, dotowany przez Fundację im. Stefana Batorego) Maria Daszko  wybrała się  do parku dworskiego w Mężeninie wraz z klasą pierwszą gimnazjum ZPO w Platerowie oraz  artystą Danielem Ludwiczukiem, by  przygotować materiał o miejscu związanym z Korczakiem oraz spróbować zilustrować fotograficznie jego utwór „Dzieci Biblii. Mojżesz”.

  A ponieważ  „różne są prawdy”,  w  kilka dni po gimnazjalistach do dawnego dworu w „głuchej wiosce na Podlasiu”  pojechali uczniowie klasy szóstej szkoły w Platerowie. W parku pośród drzew wiekowych, po wysłuchaniu historii miejsca tego oraz informacji o  jego mieszkańcach  i gościach –letnikach przedstawionych  przez  regionalistę Dariusza Kazuna, pod okiem artystki i nauczycielki Eweliny Siemieniuk dzieci wykonały  fotografie -ilustracje do tekstu Starego Doktora.

  Działania  wpisują  się w cykl imprez poświęconych patronowi szkoły podstawowej Januszowi Korczakowi, a zaistniały dzięki gościnności p. Jaszczyńskiego.

  A.Z.Z.

  zdjęcia: Daniel Ludwiczuk, Ewelina Siemieniuk, Magdalena  Wielogórska i A. Z. Z.

 • Lektura międzynarodowa

  Jeśli masz miejsce inspirujące, zasoby materialne w postaci sukien epokowych, kapeluszy i elementów dekoracyjnych, a przede wszystkim: z dystansem podchodzące do siebie modelki i kreatywnego fotografa, możesz –podobnie jak my-kilka lat temu- zilustrować kultowe polskie dzieło-najlepiej lekturę!
  Wśród
  „ tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
  Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem”,
  wystrojone w suknie z epoki – nauczycielki ZPO w Platerowie - stosowały się do komend fotografa, Eweliny Siemieniuk.
  Po łące, pastwisku i ogrodzie, gdzie
  „Błysnęła tajemnicza bieluchna sukienka
  I coś lekkiego znowu upadło z wysoka,
  I przeleciawszy cały ogród w mgnieniu oka,
  Pomiędzy zielonymi świeciło ogórki:
  Jako promień słoneczny, wykradłszy się z chmurki,
  Kiedy śród roli padnie na krzemienia skibę
  Lub śród zielonej łąki w drobną wody szybę”,
  biegały stada Telimen, panien dworskich i kawiarek. I tylko Zosia, która
  „oczy opuściła
  I jako róży pączek cała się spłoniła”,
  była jedna i Tadeusz - jedyny był (w swoim rodzaju).
  Miejsce - Pensjonat „Uroczysko Zaborek”- stało się scenerią dla wybranych scen z ksiąg dwunastu „Pana Tadeusza”. Były obrazki ze „świątyni dumania” (bez ataku mrówek), spotkania na mostku i sceny zaściankowe.
  Potrzeba chwili lub pełna improwizacja powodowały czasami zmianę epoki i autora , bo niczym bohaterowie z płótna Chełmońskiego wesołe modelki spontanicznie pozowały na łące.
  Efektem dwóch dni spędzonych w Bielonym Dworku z 1844r.( dwór szlachecki, z drewna lecz podmurowany, świeciły się z daleka pobielane ściany) stał się album fotograficzny, o którym nie sposób milczeć, bo „niechaj narodowie wżdy postronni znają”!
  A wspominam o tym, ponieważ zdjęcia do „Pana Tadeusza” uczynione dały początek „nowej świeckiej tradycji”; bo przebywający u nas na wizycie studyjnej w marcu ubiegłego roku szkolnego ukraińscy dyrektorzy szkół regionu Zaporoże do fotografii inspirowanych „Ogniem i mieczem” w Muzeum w Mielniku pozowali. Przed nami kolejne tego typu działanie…
  Od czerwca tegoż roku Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo –Ekologiczne „Mężenin” we współpracy ze szkołą w Platerowie realizuje w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” pod patronatem Narodowego Centrum Kultury projekt współpracy z Ukrainą „Dzikie pola nadbużańskie”. Jego wydarzenia mają rozgrywać się w przestrzeni Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, zaś produktem będzie album z fotografiami i cytatami po polsku i ukraińsku inspirowany Bugiem i „Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza.


  „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”.


  A.Z.Z.
  A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
  zdjęcia: E. Siemieniuk