Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • „Przedsmak”

  3 września oczom uczniów, rodziców i pracowników szkoły ukazały się fotografie do „Chłopów” W. S. Reymonta z nauczycielkami w rolach głównych.

  Zaprezentowane kadry mają za zadanie pobudzić oczekiwania odbiorców na mającą wkrótce zaistnieć w ramach zadania „ Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018”  wystawę zdjęć nawiązujących do „epopei wsi polskiej”.

   

  Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

   

  A.Z.Z.

 • „O szukaniu dróg”

  Gdy w październiku 2016 r. młodzież  i dorośli ze  szkoły „Diwoswit” z Małej Biłozierki na Ukrainie realizowali z nami projekt „Dzikie pola nadbużańskie” (dotacja Narodowego Centrum Kultury), zainteresowała ich mozaika na frontowej ścianie szkoły– praca zbiorowa uczniów, efekt projektu artystyczno-edukacyjnego „Głucha wioska na Podlasiu” (dotacja Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka).

  Dzieło przykuło ich uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, jako przedstawiciele szkoły artystycznej z wieloletnią tradycją i praktyką w tworzeniu figur z ceramiki-docenili trud i umiejętności dzieci-amatorów w stworzeniu mozaiki wielkoformatowej. Po wtóre, zaintrygowała ich sentencja zamieszczona na pracy: „Bądź sobą, szukaj własnej drogi”- autorstwa Janusza Korczaka.

  W tym roku mija 76.rocznica tragicznej śmierci Starego Doktora, który w latach 30. ubiegłego stulecia w Mężeninie n/Bugiem  organizował kolonie dla dzieci  z Domu Sierot. Pomyśleliśmy, że warto podjąć się projektu, który  przybliży naszym ukraińskim przyjaciołom postać cenionego pedagoga, nieformalnego Rzecznika Praw Dziecka, którego los kilkakrotnie sprowadzał do naszej gminy. Działaniu, do którego realizacji przystępujemy, nadaliśmy tytuł „O szukaniu dróg”, a wsparcia na jego realizację ponownie udzieliło nam Narodowe Centrum Kultury. Za co wdzięczni jesteśmy!

  W ramach międzynarodowego spotkania, do którego dojdzie jesienią 2018r. zaplanowaliśmy szereg zajęć (fotografia camera obscura, sesja zdjęciowa do tekstów Starego Doktora, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty taneczno-śpiewacze, wyjazdy), dotyczących realizacji trzech podstawowych komponentów: „Historia lokalna”, „Kultura regionu” oraz „ Poznajemy język sąsiada”.

  Zakładamy, że tak jak podczas wszystkich dotychczasowych działań, także i to dostarczy obu stronom nowej wiedzy i nieukrywanej satysfakcji.

   

  „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”.

   

  A.Z.Z.

 • XIV PLENER ARTYSTYCZNY w Platerowie „Niepodległa jak to łatwo powiedzieć …”

  W tym roku (25.02 – 7.07.2018r.) uczestniczyło w plenerze 16 artystów. Galeria sztuki współczesnej w Platerowie wzbogaciła się o kolejne dzieła plenerowe i obrazy.

              Prace są formą interpretacji, dialogu, nawiązań do pojęć: „niepodległość”, „wolność”, „swoboda”. Można je oglądać na placu i w budynku szkoły w Platerowie. Na całość wydarzenia złożył się koncert jazzowy i wernisaż poplenerowy.

  Serdeczne podziękowania składam artystom i osobom zajmującym się realizacją projektu.

   

  Wydarzenie dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • "Chłopi - wzory kultury"

  Rozpoczęliśmy realizację projektu „Chłopi – wzory kultury”, który został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Nasze działanie polega na odwołaniu się do noblowskiej (1924r.) epopei „Chłopi” – Władysława Stanisława Reymonta  i swobodnym zilustrowaniu jej fotografiami wykonanymi w skansenie wsi podlaskiej w Ciechanowcu.

  Wybraliśmy z powieści kilkadziesiąt cytatów, zgromadziliśmy rekwizyty, kostiumy i zainscenizowaliśmy stosowne do nich sytuacje.

  Plener fotograficzny odbył się 15.06.2018r. kolejny, zaplanowany krok to wystawa i album. Złożą się na nie fotografie opatrzone cytatami (w języku polskim i angielskim) z „Chłopów”, pokazujące wciąż aktualne i uniwersalne wartości europejskiej kultury chłopskiej.

  Wystawa i album będą jednymi z wielu form, które pojawią się w czasie Dni Dziedzictwa  Kulturowego – Platerów 2018 (wrzesień 2018r.).

   

   „Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018”.