Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • „Wieloletnia współpraca”

  I któż pomyślałby, że zawiązana w październiku 2006r. współpraca  szkół z Platerowa i Małej Biłozierki  (Zaporoże, Ukraina) w ramach projektu „Szkolni partnerzy”(Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), który finansowany  był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu RITA oraz Fundacji Stefana Batorego rozwijać się będzie pomyślnie przez kolejne lata..?

   Za nami wizyty w szkole „Diwoswit” i rewizyty w Platerowie,  pobyty na Chortycy oraz wycieczki Doliną Bugu, udział w warsztatach ceramicznych i taneczno – śpiewaczych; całe mnóstwo wspólnych wydarzeń, spotkań i rozmów, które zawsze prowadziły do kolejnego projektu, którego beneficjentami po stronie polskiej były: Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie lub/oraz Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”.

  Tym razem młodzież polsko-ukraińska w ramach październikowego zadania pt. „O szukaniu dróg” (inicjatywa Stowarzyszenia, a dotacja Narodowego Centrum Kultury), skupiła się na różnorodności kulturowej Podlasia. Prze kolejne dni obozu badawczego zapoznała się z wielokulturowością Białegostoku, Tykocina oraz Supraśla (opieka merytoryczna Maciej Zieliński), odbyła warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Pasieka pod dyrekcją Grzegorza Szymanka oraz ćwiczyła dramę z Agnieszką Agapow, a  komunikację z Alicją Zienkiewicz - Zielińską w – ku naszemu zaskoczeniu - uroczyście ustrojonych salach Zajazdu w Wasilkowie.

  W Platerowie doszło do występu szkoły Diwoswit przed całą  społecznością szkolną, zajęć językowych oraz tanecznej integracji w rytmie „ belgijki” pod kierunkiem Magdaleny Wielogórskiej oraz sesji fotograficznej do cytatów z utworów Janusza Korczaka, nad której przebiegiem czuwała Ewelina Siemieniuk.

  Dzięki zaangażowaniu Daniela Ludwiczuka we wszelkie działania przez nas organizowane młodzież ukraińska poznała, a polska udoskonaliła technikę fotografowania camera obscura. Przedstawiony przez artystę sposób robienia aparatów z puszek po herbacie był dla naszych Gości nowością, a wizja posłużenia się nimi do sfotografowania „ważnych miejsc” na tyle ekscytująca, że  powstałe na warsztatach aparaty zabrali ze sobą na Ukrainę, do Małej Biłozierki.

  Teraz my – z niecierpliwością - oczekujemy efektów…

  Dodatkowo zaistniały w projekcie: warsztaty artystyczne z fusingiem w roli głównej, który dla Ukraińców także okazał się „czymś nowym” oraz pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym – jak zawsze – dyrektor Małgorzata Danielak - Chomać z wychowankami przyjęła nas ciepłą herbatą i serdeczną rozmową.

  Zgodnie z założeniami działanie pt. „O szukaniu dróg” dostarczyło obu stronom nowej wiedzy i satysfakcji.

   

  „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

   

   

  A.Z.Z.

  fot. M. Wielogórska, A. Agapow, A.Z.Z.

 • „Goście z Kijowa”

  Wieść o nas rozchodzi się po świecie…

  W  Kijowie – na przykład - wiedzą, że na Podlasiu jest szkoła (Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie), w której obok regularnych lekcji odbywają się zajęcia artystyczne z camera obscura, ceramiki i fusingu, tworzenia witraży, batiku oraz filcowania. Nie dziwi zatem fakt, iż grupa kijowian postanowiła zobaczyć wspomnianą placówkę.

  A ponieważ przysłowiowa „polska jesień” warta jest doświadczenia, w połowie września spodziewamy się gościć dzieci z kijowskiego domu dziecka wraz z opiekunkami. 

  Celem ich pobytu będzie poznanie nowych technik na zajęciach ze specjalistami:  Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem - artystami stale ze szkołą  i stowarzyszeniem współpracującymi.

  Wydarzenie zaistnieje w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

   

  A.Z.Z.

  fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

 • „Przedsmak”

  3 września oczom uczniów, rodziców i pracowników szkoły ukazały się fotografie do „Chłopów” W. S. Reymonta z nauczycielkami w rolach głównych.

  Zaprezentowane kadry mają za zadanie pobudzić oczekiwania odbiorców na mającą wkrótce zaistnieć w ramach zadania „ Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018”  wystawę zdjęć nawiązujących do „epopei wsi polskiej”.

   

  Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

   

  A.Z.Z.

 • „O szukaniu dróg”

  Gdy w październiku 2016 r. młodzież  i dorośli ze  szkoły „Diwoswit” z Małej Biłozierki na Ukrainie realizowali z nami projekt „Dzikie pola nadbużańskie” (dotacja Narodowego Centrum Kultury), zainteresowała ich mozaika na frontowej ścianie szkoły– praca zbiorowa uczniów, efekt projektu artystyczno-edukacyjnego „Głucha wioska na Podlasiu” (dotacja Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka).

  Dzieło przykuło ich uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, jako przedstawiciele szkoły artystycznej z wieloletnią tradycją i praktyką w tworzeniu figur z ceramiki-docenili trud i umiejętności dzieci-amatorów w stworzeniu mozaiki wielkoformatowej. Po wtóre, zaintrygowała ich sentencja zamieszczona na pracy: „Bądź sobą, szukaj własnej drogi”- autorstwa Janusza Korczaka.

  W tym roku mija 76.rocznica tragicznej śmierci Starego Doktora, który w latach 30. ubiegłego stulecia w Mężeninie n/Bugiem  organizował kolonie dla dzieci  z Domu Sierot. Pomyśleliśmy, że warto podjąć się projektu, który  przybliży naszym ukraińskim przyjaciołom postać cenionego pedagoga, nieformalnego Rzecznika Praw Dziecka, którego los kilkakrotnie sprowadzał do naszej gminy. Działaniu, do którego realizacji przystępujemy, nadaliśmy tytuł „O szukaniu dróg”, a wsparcia na jego realizację ponownie udzieliło nam Narodowe Centrum Kultury. Za co wdzięczni jesteśmy!

  W ramach międzynarodowego spotkania, do którego dojdzie jesienią 2018r. zaplanowaliśmy szereg zajęć (fotografia camera obscura, sesja zdjęciowa do tekstów Starego Doktora, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty taneczno-śpiewacze, wyjazdy), dotyczących realizacji trzech podstawowych komponentów: „Historia lokalna”, „Kultura regionu” oraz „ Poznajemy język sąsiada”.

  Zakładamy, że tak jak podczas wszystkich dotychczasowych działań, także i to dostarczy obu stronom nowej wiedzy i nieukrywanej satysfakcji.

   

  „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”.

   

  A.Z.Z.

 • XIV PLENER ARTYSTYCZNY w Platerowie „Niepodległa jak to łatwo powiedzieć …”

  W tym roku (25.02 – 7.07.2018r.) uczestniczyło w plenerze 16 artystów. Galeria sztuki współczesnej w Platerowie wzbogaciła się o kolejne dzieła plenerowe i obrazy.

              Prace są formą interpretacji, dialogu, nawiązań do pojęć: „niepodległość”, „wolność”, „swoboda”. Można je oglądać na placu i w budynku szkoły w Platerowie. Na całość wydarzenia złożył się koncert jazzowy i wernisaż poplenerowy.

  Serdeczne podziękowania składam artystom i osobom zajmującym się realizacją projektu.

   

  Wydarzenie dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.