Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • „Wielki finał”

  Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie, z którym nasze stowarzyszenie ściśle współpracuje, realizował projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej).

  Podsumowanie działań projektowych nastąpiło 9. listopada na „Koncercie dla Niepodległej”.

  Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu uczniów klasy pierwszej, których do pokazu przygotowała wychowawczyni Grażyna Stasiuk.  Następnie odbyła się ceremonia  nadania szkole sztandaru. Było wystąpienie Pani Dyrektor Marii Daszko, symboliczne wbicie  gwoździ przez  fundatorów, przekazanie sztandaru uczniom, prezentacja sztandaru i ślubowanie. Tę część koncertu zamknęło wystąpienie Wójta Gminy Platerów Jerzego Garuckiego.

  W części drugiej koncertu – „artystycznej” - panowała różnorodność prezentowanych form, a spajał je motyw: patriotyzmu. Było wystąpienie Dariusza Kazuna o historii oświaty w Platerowie, znaczeniu Korczaka dla naszej gminy oraz o akcji „Sztandar dla szkoły”. Następnie Alicja Zienkiewicz – Zielińska przedstawiła  relację  z wyjazdu do Lwowa, zaś efekt warsztatów z Ewą Maleszą i Agnieszką Agapow zaprezentowała grupa teatralna,  wystawiając inscenizację pt. „Targi Wschodnie w piosence, wierszu, sztuce”. Tło do scen stanowiły zdjęcia retro (prace Eweliny Siemieniuk) - efekt sesji w Parku Stryjskim i na Kleparowie. Do naszego dziedzictwa regionalnego i lokalnego patriotyzmu odwoływały się występy: przedszkolaków (przygotowanie: Renata Głuchowska), Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” oraz „Małej Pasieki”. Patriotyczny wydźwięk miały również wspólnie zaśpiewane pieśni legionowe.

  Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem przygotowanych na ten dzień wystaw: instalacja  „Sto maków na stulecie” (praca uczniów, ceramiczne maki na placu szkolnym), fotograficzna (w tym: solarigrafie)„Nasza okolica w fotografii” , „Ludzie i dzieła” (stare zdjęcia z obszaru gminy) oraz  „Chłopi – wzory kultury” (znak Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego), rękodzieło uczniów szkoły w Platerowie oraz dzieła artystów związanych ze szkołą i stowarzyszeniem.

  Sympatycznym akcentem na koniec był  poczęstunek – rezultat solidnej pracy i dobrej organizacji rodziców. Zarówno przy stoiskach, jak i przy stole rozmawiano serdecznie i fotografowano się „na pamiątkę”, bo – jak mówiono: „Taki dzień już się nie powtórzy”….

   

   

  „Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

   

  A.Z.Z. , M.D.

  fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

 • "Godnie i pogodnie"

  Miesiąc nie minął od ostatnich warsztatów (projekt „O szukaniu dróg” NCK, Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018), a już sympatyzująca z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie "Pasieka" podjęła się kolejnego zadania.

           Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie sztandaru Zespół wystąpił z mini koncertem,  by następnie wspomóc  młode pokolenie.

   "Mała Pasieka" przy akompaniamencie dorosłych muzyków i pod kierownictwem Grzegorza Szymanka zaprezentowała się godnie i pogodnie!

           "Koncert dla Niepodległej"  był elementem projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

                                                                             

   

  „Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

   

   

   

  A.Z.Z.

  fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk

 • „Projekt Niepodległa”

  Z początkiem roku szkolnego 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. W  konkursie złożono blisko 2 500 wniosków.

  Projekt został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Miał na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

   Działania zaproponowane przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych.

  W ramach wydarzeń związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano: wystawę starych zdjęć zatytułowaną: „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”,  wycieczkę patriotyczną do Lwowa oraz „Koncert dla Niepodległej”.

   

  „Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

   

   

  A.Z.Z.

  fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

 • „Utwór o regionie”

  Biblioteka ZPO w Platerowie  powiększyła się o kolejny utwór z gatunku „regionalia”. Jego autorami są członkowie stowarzyszenia oraz nauczyciele naszej szkoły z Platerowa i sąsiedniej - sarnackiej: Rafał Dydycz (ZS Sarnaki) oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska. Projektu okładki i składu dokonał Maciej Zieliński.

  Publikacja „Serpelice. Dzieje - Kapucyni - Kalwaria” „może być podręcznikiem o przeszłości, przewodnikiem po teraźniejszości […] oraz towarzyszem na modlitewnym szlaku po  Kalwarii Podlaskiej.”, która uczniom naszej szkoły znana jest jako miejsce spotkania wiernych podczas odbywającego się w pierwszych dniach września  Diecezjalnego Dnia Młodzieży.

  Zachęcam do lektury…

   

  Autor - A.Z.Z.

 • „ Kijów w Platerowie”

  Dokąd zabrać? Co pokazać? Do jakich spotkań doprowadzić, by po tygodniowym pobycie na Podlasiu obcokrajowiec mógł w swej ojczyźnie  przedstawić nas jako ludzi aktywnych, twórczych, pracowitych i gościnnych?

  Może zrobić to, co my!?

  Dzięki zaangażowaniu kilkunastu osób i instytucji (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy ZPO w Platerowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, MOW Czuchów Pieńki, artyści, rodzice-mieszkańcy gminy), udało się przedstawić naszą małą ojczyznę w sposób mądry i atrakcyjny.

  Korzystając z jesiennej, ciepłej pogodny, zabraliśmy dzieci z kijowskiego rodzinnego domu dziecka „Дитячий будинок сімейного типу родини Валентини Вовк” na wzgórze zamkowe w  Mielniku  i  do cudownego źródełka na Grabarce (opieka: Maciej Zieliński), na zwiedzanie  stolicy  oraz  w przestrzeń Festiwalu Land Art w Bublu Starym, na quest po Platerowie, a także  na spacer brzegiem starorzecza Bugu w obrębie  Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w okolicy Nepli, gdzie wiedziony przez mieszkańca Krzyczewa wędrowiec dotrzeć zdoła do kamiennej baby.

  Dzieci dowiedziały się, jak wygląda polska szkoła, jakie zajęcia organizuje Gminny Ośrodek Kultury oraz jak przebiega nauka w Ośrodku MOW Czuchów Pieńki.

  Odbyły się warsztaty (robienia świec, tworzenia witraży  metodą Tiffany’ego oraz lepienia ozdób z gliny ) z artystami: Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem, w którego pracowni i ogrodzie  młodzi kijowianie spędzili długie godziny. Również inny artysta - uczestnik plenerów malarsko-rzeźbiarskich– Marek Jędrych otworzył progi swego domostwa dla ciekawych jego twórczości Ukraińców.

  Integracja poprzez warsztaty  teatralne  zaszła za sprawą Agnieszki Agapow i jej grupy teatralnej. A do zapoznania z życiem typowej – zakładam (!)  - podlaskiej rodziny doszło dzięki pobytowi dzieci (przez sobotę i niedzielę) w naszych domach, gdzie oprócz „zakwaterowania i wyżywienia” zorganizowano im gry, zabawy, spotkania z kuzynami oraz przejażdżki po okolicy.

  Kilka dni - a tyle wrażeń! Wszystkim, którzy przyczynili się do dostarczenia ich Ukraińcom-dziękujemy!

   

   

  A.Z.Z.

  fot. A. Agapow, Тетяна Ягодкіна, A.Z.Z.