Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • „Zaproszenie”

  Zaprzyjaźniona z nami Szkoła Diwoswit z Małej Biłozierki na Ukrainie zaprosiła Panią Dyrektor na międzynarodową konferencję pt. "Професійний розвиток учителя в авторській школі "Дивосвіт".

  Jednak z powodów różnych (także koronawirusa) na sympozjum reprezentować nas będzie … film; pomysł: Maria Daszko, wykonanie: Magdalena Wielogórska, pomoc: Alicja Zienkiewicz – Zielińska.

  Premiera niebawem!

  A kto pamięta, że  współpraca naszych szkół zaczęła się czternaście lat temu?

   RAZEM  podróżowaliśmy po Podlasiu i obwodzie Zaporoże w ramach projektu „Bliscy czy dalecy?– poszukiwanie wspólnego języka” (PAUCI, 2006) wg pomysłu Alicji Zienkiewicz – Zielińskiej. W kolejnych latach jeszcze  kilka razy nauczycielki: Maria Daszko  oraz Alicja Zienkiewicz – Zielińska inicjowały działania międzynarodowej współpracy placówek z Platerowa i Małej Biłozierki na Ukrainie.

  Młodzież w grupach zróżnicowanych narodowościowo wykazała się otwartością i tolerancją podczas projektu na Ukrainie pt. „Otwarci na siebie” (dofinansowanie: Narodowe Centrum Kultury, 2013). W kolejnym roku pokazaliśmy Ukraińcom podlaską tradycję,  historię i gościnność w zadaniu „Czym chata bogata” (NCK, 2014).  Wspólnie zgłębialiśmy walory życia nad rzeką w ramach projektu „Dzikie pola nadbużańskie” (NCK, 2016), dla którego inspiracją było dzieło „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza.  Dążyliśmy do nawiązania dialogu z lwowianami poprzez street art pod kierunkiem artysty Waldemara Rudyka  („Sztuka komunikacji”, Polsko –Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, FRSE, 2017). W 2018r. pokazaliśmy Ukraińcom Podlasie zróżnicowane kulturowo i wyznaniowo oraz  pouczyliśmy o naszym patronie Januszu Korczaku  w ramach działania „O szukaniu dróg”, NCK, 2018). A ostatnio (jesień bieżącego roku szkolnego) z inicjatywy nauczycielek ze Szkoły Diwoswit zrealizowaliśmy projekt wymiany młodzieży w Odessie, w mieście, które Alosza Awdiejew nazywał: „mamą”. Tam w grupie zróżnicowanej narodowościowo przeprowadziliśmy warsztaty pt: „«Внесок польської інтелігенції в культурну спадщину поліетнічної Одеси».

  A ponieważ przychodząc do kogoś w gości, warto przygotować się do wizyty, do metropolii, w której „tak pragnął być” Wojciech Młynarski - przybyliśmy  uposażeni w wiadomości o Adamie Mickiewiczu oraz „topiczne” dla naszego regionu produkty: jabłka, soki, sery i chleb - darowane przez rodziców, a także: sękacze i pierniki – podarunki od Koła Gospodyń Wiejskich z Ostromęczyna.

  Celem działań zaplanowanych do tygodniowej wspólnej realizacji  było pozyskanie informacji nt. „Wkład polskiej inteligencji w rozwój polietnicznej Odessy”. Odbyły się wycieczki po mieście ukierunkowane na wykonanie zadań typu: „Narysuj…”, „Zbierz informacje…”, „Nagraj…”. Były też spotkania z przedstawicielami Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Polska Nuta” – organizacji, która od 2013 roku pogłębia edukacyjno - patriotyczne wychowanie młodzieży.  Jej członkowie i założyciele byli nam przewodnikami, prowadzili warsztaty twórczo-integracyjne, wystąpili z koncertem piosenek znanych, które wykonali nowatorsko. Stanęliśmy pod pomnikiem Mickiewicza i podążyliśmy jego śladem do Białogrodu, gdzie wśród murów „białego zamku” - znanego nam z literatury jako „Akerman” - na tle limanu Dniestru młodzież prezentowała „Sonety krymskie”.

  W otrzymanych od organizatorów sketchbook’ach nasi uczniowie  robili szkice i notatki o Polakach, „którzy przyczynili się do rozwoju Odessy”. Aby dopełnić je kolejnymi polskimi nazwiskami architektów, artystów, lekarzy  powinni pojechać do niej kolejny raz, a potem jeszcze … i znowu…

   

   

   

  A.Z.Z.

  Fot. D. Ludwiczuk

 • „1x1”

  „Dywan Sierpińskiego” –  rezultat zajęć artystycznych uczniów ZPO w Platerowie  z rzeźbiarzem  Danielem Ludwiczukiem  w ramach projektu „Świat fraktali” stał się pomocą do nauki matematyki. 

  Można go obejrzeć w pracowni nr 15. Zapraszamy!

   

  „Dofinansowano ze środków Fundacji mBanku.”

   

  A.Z.Z.

 • „ Na forum międzynarodowym”

   

  Na styczniowym spotkaniu szkół w Monachium w ramach projektu „Smart Schools of 21st Century” Programu Erasmus +  stroje Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” pojawiły się na międzynarodowej scenie.

  Uczniowie ZPO w Platerowie ubrani „ na ludowo” prezentowali kolegom z Turcji, Rumunii, Włoch i Niemiec informacje o Polsce, naszym regionie oraz szkole.

   

   „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

   

   

  A.Z.Z.

  fot. M.D., A.Z.

 • “Współpraca”

  W czasie zimowego (grudzień 2019) pobytu zagranicznych nauczycieli z Grecji, Turcji, Portugalii i Rumunii na nadbużańskiej ziemi w ramach projektu „I Will Be In Business World”  (Program Erasmus +) realizowanego przez ZPO w Platerowie, organizatorzy spotkania skupili się na pokazaniu Gościom naszej przedsiębiorczości i biznesu, historii i kultury, tradycji i edukacji. A tłem do wszystkich działań była podlaska gościnność.

  I tradycyjnie w realizacji działań kulturowych pomogła „Pasieka”.

   

   „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

   

   

  A.Z.Z.

  fot. M. Daszko

 • „Podlaskie wzory na ulicach Odessy”

  Gdy strona ukraińska (szkoła z Małej Biłozierki), poprosiła nas, by na spotkanie do Odessy w ramach projektu «Внесок польської інтелігенції в культурну спадщину поліетнічної Одеси»  wziąć stroje ludowe, nie mieliśmy wątpliwości, że lepszych spódnic pasiastych od tych rodem z „Pasieki” nie znajdziemy.

  A ponieważ współpraca ZPO w Platerowie z Zespołem Pieśni i Tańca „Pasieka”  układa się sielsko – ludowy strój podlaski w jesienne popołudnie idealnie wkomponował się w to wielokulturowe miasto.

  Kierownikowi Zespołu Grzegorzowi Szymankowi za pomoc nieustającą w uatrakcyjnianiu międzynarodowych spotkań młodzieży - dziękujemy!

   

  A.Z.Z.

  fot. Daniel Ludwiczuk