Witamy na stronie Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Ekologicznego "Mężenin".

Aktualności

 • „Trudne relacje ”

  Jak pokazać na zdjęciu trudne (nierzadko) relacje między dzieckiem a dorosłym, na które tak dobitnie zwracał uwagę w swych pracach literackich i pedagogicznych wychowawca, lekarz, pisarz i patron szkoły podstawowej w Platerowie -  Janusz Korczak? W jaki sposób zilustrować słowa: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” lub jak uchwycić na zdjęciu opinię: „Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze.” zastanawiali się i pomysły w życie wcielali uczestnicy projektu „O szukaniu dróg” - Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018 (dotacja Narodowego Centrum Kultury).

  W grupach międzynarodowych i zróżnicowanych wiekowo (w jednym zespole znalazł się z siedemnastolatkiem dwunastolatek) wystrojeni w kostiumy wypożyczone z garderoby ZPO w Platerowie nastoletni Polacy i Ukraińcy pozowali do fotografii: wcielali się w role i budowali sytuacje.

   

  Projekt „dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

   

   

  A.Z.Z.

  fot. Ewelina Siemieniuk

 • „ Zawsze skora do współpracy”

  W zeszłym roku skończyła 25 lat. Odkąd pamiętam, a nawet wcześniej, wspiera działania Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Ekologicznego „Mężenin” oraz szkołę w organizacji  wydarzeń artystycznych.

  Tym razem sympatią do „starych znajomych” ze szkoły Diwoswit w Małej Biłozierce na Ukrainie powodowana - przeprowadziła z uczestnikami projektu „O szukaniu dróg” (Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018, dotacja Narodowego Centrum Kultury) warsztaty taneczno - śpiewacze.

  Dyrektor artystyczny zespołu Grzegorz Szymanek w tak solidny sposób przedstawił podstawy typowych dla Podlasia tańców, że po godzinie młodzi Ukraińcy pląsali w rytm „Polki z Wiśniewa”, zaś nim kolejna godzina upłynęła – wyśpiewywali z nami utwory z repertuaru „Pasieki”, w tym: „W drodze mi się przycabanił”.

   

  Projekt „dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

   

   

  A.Z.Z.

  fot. A. Agapow, A. Z. Z.

 • „Wieloletnia współpraca”

  I któż pomyślałby, że zawiązana w październiku 2006r. współpraca  szkół z Platerowa i Małej Biłozierki  (Zaporoże, Ukraina) w ramach projektu „Szkolni partnerzy”(Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), który finansowany  był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, programu RITA oraz Fundacji Stefana Batorego rozwijać się będzie pomyślnie przez kolejne lata..?

   Za nami wizyty w szkole „Diwoswit” i rewizyty w Platerowie,  pobyty na Chortycy oraz wycieczki Doliną Bugu, udział w warsztatach ceramicznych i taneczno – śpiewaczych; całe mnóstwo wspólnych wydarzeń, spotkań i rozmów, które zawsze prowadziły do kolejnego projektu, którego beneficjentami po stronie polskiej były: Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie lub/oraz Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin”.

  Tym razem młodzież polsko-ukraińska w ramach październikowego zadania pt. „O szukaniu dróg” (inicjatywa Stowarzyszenia, a dotacja Narodowego Centrum Kultury), skupiła się na różnorodności kulturowej Podlasia. Prze kolejne dni obozu badawczego zapoznała się z wielokulturowością Białegostoku, Tykocina oraz Supraśla (opieka merytoryczna Maciej Zieliński), odbyła warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Pasieka pod dyrekcją Grzegorza Szymanka oraz ćwiczyła dramę z Agnieszką Agapow, a  komunikację z Alicją Zienkiewicz - Zielińską w – ku naszemu zaskoczeniu - uroczyście ustrojonych salach Zajazdu w Wasilkowie.

  W Platerowie doszło do występu szkoły Diwoswit przed całą  społecznością szkolną, zajęć językowych oraz tanecznej integracji w rytmie „ belgijki” pod kierunkiem Magdaleny Wielogórskiej oraz sesji fotograficznej do cytatów z utworów Janusza Korczaka, nad której przebiegiem czuwała Ewelina Siemieniuk.

  Dzięki zaangażowaniu Daniela Ludwiczuka we wszelkie działania przez nas organizowane młodzież ukraińska poznała, a polska udoskonaliła technikę fotografowania camera obscura. Przedstawiony przez artystę sposób robienia aparatów z puszek po herbacie był dla naszych Gości nowością, a wizja posłużenia się nimi do sfotografowania „ważnych miejsc” na tyle ekscytująca, że  powstałe na warsztatach aparaty zabrali ze sobą na Ukrainę, do Małej Biłozierki.

  Teraz my – z niecierpliwością - oczekujemy efektów…

  Dodatkowo zaistniały w projekcie: warsztaty artystyczne z fusingiem w roli głównej, który dla Ukraińców także okazał się „czymś nowym” oraz pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym – jak zawsze – dyrektor Małgorzata Danielak - Chomać z wychowankami przyjęła nas ciepłą herbatą i serdeczną rozmową.

  Zgodnie z założeniami działanie pt. „O szukaniu dróg” dostarczyło obu stronom nowej wiedzy i satysfakcji.

   

  „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

  w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018”.

   

   

  A.Z.Z.

  fot. M. Wielogórska, A. Agapow, A.Z.Z.

 • „Goście z Kijowa”

  Wieść o nas rozchodzi się po świecie…

  W  Kijowie – na przykład - wiedzą, że na Podlasiu jest szkoła (Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie), w której obok regularnych lekcji odbywają się zajęcia artystyczne z camera obscura, ceramiki i fusingu, tworzenia witraży, batiku oraz filcowania. Nie dziwi zatem fakt, iż grupa kijowian postanowiła zobaczyć wspomnianą placówkę.

  A ponieważ przysłowiowa „polska jesień” warta jest doświadczenia, w połowie września spodziewamy się gościć dzieci z kijowskiego domu dziecka wraz z opiekunkami. 

  Celem ich pobytu będzie poznanie nowych technik na zajęciach ze specjalistami:  Eweliną Siemieniuk oraz Danielem Ludwiczukiem - artystami stale ze szkołą  i stowarzyszeniem współpracującymi.

  Wydarzenie zaistnieje w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

   

  A.Z.Z.

  fot. D. Ludwiczuk, A.Z.Z.

 • „Przedsmak”

  3 września oczom uczniów, rodziców i pracowników szkoły ukazały się fotografie do „Chłopów” W. S. Reymonta z nauczycielkami w rolach głównych.

  Zaprezentowane kadry mają za zadanie pobudzić oczekiwania odbiorców na mającą wkrótce zaistnieć w ramach zadania „ Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018”  wystawę zdjęć nawiązujących do „epopei wsi polskiej”.

   

  Wydarzenie „Chłopi - wzory kultury” zostało objęte Patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

   

  A.Z.Z.