Ach Odessa mama!

Trzynastoletnia współpraca Stowarzyszenia ze szkołą w Małej Biłozierce dała nam kolejny atrakcyjny rezultat w postaci projektu, tym razem autorstwa naszych partnerów.

Polegał na tropieniu polskich śladów w Odessie. Uczestniczyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej w Platerowie i nauczyciele (12 – 21 października). Jest to miasto fascynujące historycznie i kulturowo. Polacy od 1792 roku uczestniczyli w jego budowaniu i rozwoju na wiele sposobów, dużo w nim zostawili, dużo w nim zyskali i dużo z niego wynieśli. Architekci, inżynierowie, kupcy, muzycy, pisarze, poeci, malarze, rewolucjoniści, działacze społeczni, lekarze, aptekarze itd., itd.

            Dziś przypominają o tym np.: budynek Opery, Pałac Potockich czy Brzozowskich, apteka Gajewskiego czy most przez Karantinną balkę, budynek Uniwersytetu lub pomnik Adama Mickiewicza. Lista obiektów i nazwisk jest długa i różnorodna. Ścieżka polska prowadzi po zabytkach  i pomnikach, ale też znajduje się na niej aktywne stowarzyszenie polonijne Polska Nuta, któremu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w nasz pobyt na historycznym szlaku.

md.

fot. Daniel Ludwiczuk