Album internetowy

Przedstawiamy Państwu Album Internetowy, który wydaliśmy w związku z realizacją projektu „Rozpowszechnianie wiedzy o polsko – rosyjskim dziedzictwie kulturowym. Kolej Warszawsko – Petersburska – dziedzictwo architektoniczne.”. Projekt dofinansowany  ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogui Porozumienia w ramach X Otwartego Konkursu.