"Chłopi - wzory kultury"

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Chłopi – wzory kultury”, który został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Nasze działanie polega na odwołaniu się do noblowskiej (1924r.) epopei „Chłopi” – Władysława Stanisława Reymonta  i swobodnym zilustrowaniu jej fotografiami wykonanymi w skansenie wsi podlaskiej w Ciechanowcu.

Wybraliśmy z powieści kilkadziesiąt cytatów, zgromadziliśmy rekwizyty, kostiumy i zainscenizowaliśmy stosowne do nich sytuacje.

Plener fotograficzny odbył się 15.06.2018r. kolejny, zaplanowany krok to wystawa i album. Złożą się na nie fotografie opatrzone cytatami (w języku polskim i angielskim) z „Chłopów”, pokazujące wciąż aktualne i uniwersalne wartości europejskiej kultury chłopskiej.

Wystawa i album będą jednymi z wielu form, które pojawią się w czasie Dni Dziedzictwa  Kulturowego – Platerów 2018 (wrzesień 2018r.).

 

 „Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018”.