Dziesiąty plener w Platerowie

Minął dziesiąty plener w Platerowie. Mieliśmy gości z Polski, Ukrainy i Indii. Artyści robili prace ceramiczne, graficzne, malarskie. Mieszkali i pracowali, tradycyjnie, w szkole.

Dziesiąty plener skłania do zamyśleń w rodzaju: "dlaczego?" i "po co?".

Organizujemy wydarzenia artystyczne na zapadłej prowincji z zazdrości. Zazdrościmy miastom łatwego dostępu do dobrej kultury, więc staramy się zrobić własną galerię i miejscowe spotkania artystyczne. Pcha nas do działania także niechęć do wszechogarniającej tandety. Pokazywanie i promowanie rzeczy przyzwoitych jest remedium dla udręczonych bylejakością i brzydotą oka i psychiki.

Plenery przynoszą liczne pożytki społeczności szkolnej. Stale bogaci się galeria szkolna w budynku i ogrodzie, nawiązujemy nowe kontakty zagraniczne, które skutkują ciekawymi wyjazdami uczniów, nowi artyśi będą instruktorami na pozalekcyjnych zajęciach. Twórczy ferment daje siłę i inspirację do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Dziękuję za tegoroczne spotkanie wszystkim Artystom. Dziękuję Panu Wójtowi Jerzemu Garuckiemu za pomoc i wparcie, Pracownikom ZPO w Platerowie za udział w organizacji pleneru i wernisażu.

Maria Daszko