Festiwal kultury "Sztuka w opłotkach" 2022

W tym roku festiwal organizujemy w sieci z:

- Gminą Platerów 
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie 
- Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Platerowie 
- Szkołą Podstawową w Ruskowie
- Kołem Gospodyń Wiejskich w Ruskowie.