Folk w opłotkach – dzień drugi

O lipcowych okolicznościach przyrody pisała swego czasu Maria
Konopnicka:

Lipy kwitną... Woń przesłodka dyszy,
Puch się kwietny sypie poprzez płoty;
Wskroś szerokiej, wskroś porannej ciszy
Brzęczy w słońcu pszczelny rój nasz złoty!

Lipy kwitną... Złoty rój nasz brzęczy,
Miodem pachnie prastara pasieka,
Malowany kolorami tęczy
Tuman siny wieje gdzieś z daleka.
Lipy kwitną...[…];

a drugiego dnia Przeglądu Zespołów Ludowych „Folk w opłotkach” w
Platerowie zaśpiewali i zagrali:
Kapela Wuja Krzycha ze Skrzeszewa.
Wiśniewiacy
Kapela Kłosy

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
M. Konopnicka „Lipy kwitną”
A.Z.Z.
fot. Marcin Bobryk