Głucha wioska na Podlasiu

Pierwszy dzwonek  zabrzmiał w nowym roku szkolnym w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie i już wiemy, że przystępujemy wspólnie ze szkołą do  realizacji projektu „Głucha wioska na Podlasiu”. Działanie ma na celu twórcze upamiętnienie postaci Starego Doktora, którego los sprowadzał kilkakrotnie do jednej z naszych miejscowości gminnych, a po którym nie została żadna godnie dokumentująca te wizyty tablica. Mają Siedlce ławeczkę Stefana Żeromskiego? A u nas brak miejsca przypominającego o pobycie w Mężeninie Janusza Korczaka, który właśnie w tej niewielkiej nadbużańskiej wsi w latach 30-tych ubiegłego stulecia organizował kolonie dla dzieci;  w jego tekstach Mężenin pojawia się jako „głucha wioska na Podlasiu”.

Lata temu uczyniono Korczaka  patronem szkoły podstawowej w Platerowie, a  twórczość Starego Doktora stała się pretekstem do działań w ramach projektu „Mojżesz z Mężenina” zrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie  w 2008 roku z pomocą uczniów ZPO w  Platerowie i przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego. Odbył się plener fotografii otworkowej w Dolinie Bugu, na którym gimnazjaliści zrobili  zdjęcia, posługując się  camera obscura z puszek po cukierkach czy pojemników po kawie. Pod okiem artystek: Dominiki Lewandowicz i Kingi Łaskiej wywołali materiał w ciemni urządzonej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mężeninie i przygotowali 30 fotografii, które stanowią dziś wystrój szkoły-naszej siedziby.

Tym razem w celu przypomnienia mieszkańcom gminy Janusza Korczaka przebywającego na letnisku w „Uroczysku Mężenin”, a także ubogacenia i poprawy estetyki przestrzeni placu szkolnego, rozwinięcia kreatywności dziecka  oraz integracji mieszkańców zaproponujemy  społeczeństwu szereg  działań  poznawczych, twórczych i edukacyjnych. Uczniowie ZPO w Platerowie będą pracować warsztatowo z nauczycielką i artystką Eweliną Siemieniuk, stworzą mozaikę przy/na(?) szkole związaną z Korczakiem, z dorosłymi udadzą się do miejsc jego życia i śmierci (Warszawa, Treblinka) oraz przygotują podsumowanie projektu.

Mozaika, której sztukę tworzenia opanowała Ewelina Siemieniuk w Turcji na projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” (FRSE,2014), będzie już stałym elementem dekoracyjnym i identyfikującym szkołę i gminę, a dostrzeżone u dzieci i młodzieży podczas warsztatów artystycznych talenty  - będą rozwijane w przyszłości za sprawą podobnych działań.

Projekt zaistnieje w ramach III-ego otwartego konkursu  Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

A.Z.Z.

Foto: M.G., A. Z.Z.