"Godnie i pogodnie"

Miesiąc nie minął od ostatnich warsztatów (projekt „O szukaniu dróg” NCK, Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018), a już sympatyzująca z Zespołem Placówek Oświatowych w Platerowie "Pasieka" podjęła się kolejnego zadania.

         Na "Koncercie dla Niepodległej" 9 listopada dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie sztandaru Zespół wystąpił z mini koncertem,  by następnie wspomóc  młode pokolenie.

 "Mała Pasieka" przy akompaniamencie dorosłych muzyków i pod kierownictwem Grzegorza Szymanka zaprezentowała się godnie i pogodnie!

         "Koncert dla Niepodległej"  był elementem projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

                                                                           

 

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej

w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

 

 

 

A.Z.Z.

fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk