Przykład dobrej praktyki

Okazuje się, że działalność małej szkoły na Podlasiu i skromnego -związanego z nią - stowarzyszenia może być inspiracją dla ludzi ze szkolnictwem związanych, a pochodzących z dalekiego regionu  Zaporoże na Ukrainie.

Przez trzy marcowe dni gościliśmy dyrektorów szkół obwodu zaporoskiego z dyrektor okręgu na czele.

Zgodnie z życzeniem naszej partnerki z wielu już projektów międzynarodowych wymian uczniowskich („ Bliscy czy dalecy? Poszukiwanie wspólnego języka” PAUCI, 2016r.,  „Otwarci na siebie” NCK,  2013r.,  „Czym chata bogata” NCK, 2014r.) – Jany Ovsienko  i przy wsparciu wielu instytucji (Dom Duszpasterstwa Młodzieży „Porcjunkula” w Serpelicach, Starostwo Powiatowe w Łosicach, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach i Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach, Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur w Łosicach, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, Pałac w Korczewie, East Mushrooms, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnie, Samo Jabłko z Klimczyc, Nadleśnictwo Sarnaki- Szkółka Leśna Zabuże, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Pasieka ) i osób (Wójt Platerowa Jerzy Garucki, wicestarosta Iwona Muder, dyrektorzy szkół łosickich Małgorzata Węgrzyniak i Mirosław Korzycki, o. Marek Długołęcki OFMCap,  leśniczy i szkółkarz Bazyl Kondratiuk, artysta- fotograf Daniel Ludwiczuk, kierownik Pasieki Grzegorz Szymanek) udało się nam zapoznać Ukraińców z systemem szkolnictwa, przykładami dobrych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości i biznesu oraz różnorodnością religijną i kulturalną na naszym terenie.

Starczyło też czasu i energii na przedstawienie Ukraińcom  walorów historycznych i artystycznych Warszawy i Krakowa.

Wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu wartościowej i dostarczającej  naszym Gościom wielu wrażeń wizyty studyjnej-dziękujemy!

A.Z.Z.