Śladami carskiej kolei

Kolej Siedlce – Hajnówka – polsko-rosyjskie dziedzictwo

Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przyznało nam dotację na projekt popularyzujący architekturę  drewnianych i murowanych budynków kolejowej trasy, niegdyś wiodącej z Siedlec do Połocka, a dziś do Hajnówki. Linia ta została otwarta  w 1906 roku. Jeszcze można zobaczyć tu, ulegające na ogół postępującej ruinie, charakterystyczne budynki dworcowe, domki dróżników, wieże ciśnień lub też nieliczne odnowione obiekty.

Zamierzamy w zespole historyków, polonistów i artystów fotografików, malarzy opracować i wydać album papierowy pokazujący historię i stan obecny wszystkich obiektów niegdysiejszej, carskiej kolei.

md.